Analiza kowariancji

Analiza kowariancji – analiza statystyczna, która pozwala na stwierdzenie różnic międzygrupowych, ale przy jednoczesnej kontroli innej, trzeciej zmiennej. Jest ona analogiczna dla analizy wariancji, jednak dodatkowo możemy wprowadzić do niej zmienną współwystępującą (kowariant).

Przykładowo – chcemy przetestować różnice między osobami o różnym stanie cywilnym, w zakresie zadowolenia ze związku. Wiemy jednocześnie, że na satysfakcję ze związku wpływa jego długość. Aby wyeliminować jej wpływ na wyniki analizy, wprowadzamy ją do analizy jako współzmienną.