TWORZYMY BAZĘ DANYCH W EXCELU 

WSTĘPNA EKSPLORACJA DANYCH
TEST T DLA PRÓB NIEZALEŻNYCH
ANALIZA REGRESJI – z jednym predyktorem
TEST T DLA PRÓB ZALEŻNYCH
ANOVA – zapis wyników w standardzie APA
TWORZENIE WSKAŹNIKA W SPSS – ultra-szybkie
DZIELENIE BADANYCH NA 2, 3 LUB 4 RÓWNE GRUPY
TABELKA ANOVA – do zadania na egzaminie
CENTRALNE TWIERDZENIE GRANICZNE I BŁĄD STANDARDOWY ŚREDNIEJ