Beta (standaryzowany współczynnik regresji)

Beta (?) to standaryzowany współczynnik regresji, określający zależność między predyktorem (zmienną wyjaśniającą), a zmienną zależną (wyjaśnianą). Jego interpretacja jest podobna do interpretacji współczynnika korelacji i podobnie jak on, przyjmuje wartość od -1 do 1. W praktyce, wartość współczynnika Beta, w przypadku regresji wielokrotnej, pozwala na porównanie między sobą ważności predyktorów w modelu.