Wszystkiego dobrego w Nowym Roku 2017!

Na podstawie analizy korelacji przy użyciu współczynnika r Pearsona między tym co nowe, a tym co stare dostrzec można dodatni choć stosunkowo słaby związek, r(460) = 0,25; p < 0,001. Jeśli ostatnio działo się dobrze to w kolejnym roku też nie będzie źle. Jeśli...

czytaj dalej

Wykres skrzynkowy. Moc informacji na jednym rysunku.

Wykres skrzynkowy, pudełkowy, ramka - wąsy lub z angielskiego box plot.         Wiele nazw a wykres ten sam. My będziemy nazywali go wykresem skrzynkowym. Nie wiem czy nazwa ta jest najbardziej popularna czy nie. Na pewno jesteśmy do niej najbardziej przywiązani i to...

czytaj dalej

Istotność statystyczna. Poprawna interpretacja p value

Istotne statystycznie. Czyli jakie? Istotność statystyczna statystyki testowej. Czyli co?          Istotność statystyczna wyniku testu, p-value, p-wartość, wartość p, prawdopodobieństwo statystyki testowej i im podobne nazwy napotka na swojej drodze zarówno młody...

czytaj dalej

Jak szybko utworzyć wskaźnik w SPSS?

Dziś udostępniamy Wam kolejny tutorial. Pokazujemy na nim jak szybko i sprawnie utworzyć wskaźnik będący np. sumą lub średnią kilku występujących po sobie zmiennych. Zajęcia te jednak absolutnie nie wyczerpują nawet małej części tematu związanego z budową wskaźników...

czytaj dalej