…od wielu lat niezmiennie niskie! tylko 50zł za godzinę naszej pracy cena


Z uwagi na niekończącą się liczbę zleceń z Waszej strony jesteśmy w stanie służyć Wam pomocą bez przerwy za najniższą stawkę w Polsce! Wiele projektów badawczych zamyka się dzięki temu w kwocie ok 450-600zł podczas gdy inne firmy dopiero rozpoczynają z Wami rozmowę od tej kwoty.

Ponadto oprócz analiz statystycznych, opisu wyników, ich prezentacji graficznej oraz interpretacji za darmo otrzymujecie:
darmowe konsultacje/wyjaśnienia

opiekę merytoryczną aż do czasu obrony/zdania egzaminu/ wystąpienia

 omówienie wyników na spersonalizowanym filmie oraz sugestie do dyskusji i podsumowania (jeśli nie wynikają jasno z opisanych wyników)

 wiele gratisowych analiz w bonusie od naszej firmy dzięki którym lepiej scharakteryzujesz swoją badaną grupę lub opiszesz narzędzia badawcze

Nasze usługi statystyczne świadczymy w sposób kompleksowy zatem w cenę zawsze wliczone jest:

1. przygotowanie bazy danych w SPSS  (import z excela do SPSSa, rekodowanie zmiennych, policzenie wskaźników jeśli jest taka potrzeba, nadanie etykiet wartości itp.)

2. policzenie analiz niezbędnych do opisu wykorzystanych narzędzi badawczych (zazwyczaj alfa Cronbacha czyli miara rzetelności narzędzia) oraz charakterystyki badanej grupy (analiza częstości dla zmiennych socjodemograficznych)

3. testowanie założeń ważnych z punktu widzenia planowanych analiz oraz ich raportowanie – między innymi badanie normalności rozkładu i wyliczenie podstawowych statystyk opisowych, testowanie założenia o homogeniczności wariancji, sprawdzanie występowania obserwacji odstających mogących mieć negatywny wpływ na uzyskane wyniki i wiele wiele więcej

4. weryfikacja poprawności postawionych hipotez lub pytań badawczych

5. wykonanie analiz statystycznych pozwalających na przetestowanie postawionych hipotez, udzielenie odp. na postawione pytania badawcze lub po prostu dogłębną eksplorację zgodną z tym co interesuje badacza

6. odpowiedni matematyczny zapis wyników, ich opis i interpretacja zgodnie ze standardem APA, ale mając na uwadze by opis był zrozumiały także dla mniej wprawnych badaczy

7. prezentacja graficzna w formie wykresów lub/i tabel

8. pomoc w kontaktach z promotorem lub recenzentem w związku z wykonanymi analizami statystycznymi i metodologią badań

Innymi słowy przygotowujemy dla naszych klientów wzorcowy rozdział trzeci pracy dyplomowej lub artykułu naukowego. Nic dodać nic ująć. Ponadto oferujemy darmową opiekę merytoryczną aż do czasu obrony pracy, publikacji artykułu lub wystąpienia na konferencji. Wszelkie wyjaśnienia, odpowiedzi na Twoje pytania lub niewielkie poprawki są gratis. Po nawiązaniu współpracy z naszą firmą nie musisz martwić się już częścią związaną z wynikami Twojego badania. Na pewno nie statystyką i opisem analiz.

Każdy z naszych klientów otrzymuje spersonalizowany film z omówieniem, na którym pokazujemy wszystko co ważne w raporcie i na co zwrócić szczególną uwagę. Objaśniamy wszystkie skróty, pojęcia i określenia, które mogą być dla Was niezrozumiałe.
Dzięki temu otrzymujesz nie tylko analizę statystyczną, ale pewnego rodzaju korepetycje ze statystyki i szkolenie gratis!

 

* NIGDY NIE PŁACISZ „Z  GÓRY”
** OPŁATA DOKONYWANA JEST DOPIERO PO OTRZYMANIU OD NAS FINALNEGO MAILA
*** KOSZT ANALIZ STATYSTYCZNYCH NIE ZALEŻY OD POZIOMU ICH ZAAWANSOWANIA I CZASU REALIZACJI