komu pomagamy?

W większości przypadków mamy okazję współpracować ze studentami SWPS oraz innych uczelni na kierunku psychologii, socjologii oraz pedagogiki. Niejednokrotnie, z powodzeniem braliśmy też udział w projektach badawczych z zakresu nauk medycznych, lingwistyki, nauk przyrodniczych oraz marketingu i innych.

istniejemy dla…

osób, które potrzebują profesjonalnie przeprowadzonej analizy statystycznej, opisu jej wyników oraz wyciągnięcia prawidłowych wniosków
tych wszystkich, którzy chcą zrozumieć statystykę
tych, którzy chcą/muszą nauczyć się obsługi SPSS
osób, które prowadzą projekty badawcze w ramach własnej działalności naukowej
studentów niemogących znaleźć wspólnego języka ze swoim promotorem

 

Pomożemy każdemu, kto chce wykonać analizę statystyczną, poprawnie opisać jej wyniki, zaprezentować je w wystandaryzowanym raporcie oraz zrozumieć całość procesu tak by właściwie zinterpretować uzyskane rezultaty.
Ponadto udzielimy porady w związku z zaplanowaniem badania, operacjonalizacją zmiennych czy też zaprojektowaniem bazy danych i wprowadzeniem wyników.