test Manna-Whitney’a

Test Manna-Whitney’a jest nieparametrycznym testem porównującym dwie grupy niezależne. Możemy go użyć do porównania wyników na skali porządkowej (na przykład ocen uzyskanych przez uczniów w dwóch różnych klasach). Test Manna-Whitney’a może być użyty również do porównania danych ilościowych zamiast testu t Studenta dla prób niezależnych w przypadku, kiedy nie są spełnione jego założenia. Test Manna-Whitney’a przydaje się więc, gdy rozkład zmiennych nie jest zgodny z rozkładem normalnym, grupy są nierównoliczne lub różnią się wariancją.

Podczas gdy test t Studenta porównuje średnie grup, test Manna-Whitney’a porównuje rangowane wyniki zmiennej zależnej.