TWORZYMY BAZĘ DANYCH W EXCELU 
WSTĘPNA EKSPLORACJA DANYCH
TEST T DLA PRÓB NIEZALEŻNYCH
DZIELENIE BADANYCH NA 2, 3 LUB 4 RÓWNE GRUPY

Egzamin ze statystyki – kurs podstawowy (egzamin próbny)

Egzamin ze statystyki – odczytywanie efektów z wykresu do anovy w schemacie 2×2

Skale pomiarowe – wprowadzenie do statystycznej analizy danych

Różnica między trafnością a rzetelnością testu psychologicznego.
ANALIZA REGRESJI – z jednym predyktorem
TEST T DLA PRÓB ZALEŻNYCH
ANOVA – zapis wyników w standardzie APA
TWORZENIE WSKAŹNIKA W SPSS – ultra-szybkie
TABELKA ANOVA – do zadania na egzaminie
CENTRALNE TWIERDZENIE GRANICZNE I BŁĄD STANDARDOWY ŚREDNIEJ