RZETELNE I TRAFNE NARZĘDZIA BADAWCZE

PRECYZYJNE HIPOTEZY

OPIS PROCEDUR BADAWCZYCH

CHARAKTERYSTYKA BADANEJ PRÓBY

Metodologia badań to dział nauki, który dostarcza nam wiedzy na temat tego, jak postępować w procesie badawczym, aby ograniczyć ryzyko popełnienia błędów, jednocześnie realizując przyjęte cele tego procesu oraz maksymalizując prawdziwość otrzymanych w jego rezultacie wyników. Tłumacząc na język polski: w uproszczeniu chodzi o to, jak poprawnie skonstruować i przeprowadzić badanie. Dużym i niestety nagminnym błędem jest mylenie metodologii badań ze statystyką.

Choć te dwie dziedziny są ze sobą nierozerwalnie związane, to z całą pewnością nie są tym samym. Jedną rzeczą jest postawienie hipotez, operacjonalizacja zmiennych i wybór modelu badawczego, a czymś zupełnie innym jest opracowanie statystyczne badań ankietowych, eksperymentalnych i innych. Metodologia towarzyszy nam przy projektowaniu badania i zbieraniu danych, a opracowanie danych statystycznych pojawia się po zakończeniu badań.

O ile naszą specjalnością są analizy statystyczne, o tyle pomagamy Wam także w zakresie metodologii, a w tym:

  • w postawieniu poprawnych hipotez badawczych lub przeformułowaniu tych, które są postawione błędnie,
  • w stworzeniu charakterystyki grupy badawczej,
  • w doborze narzędzi badawczych oraz ich opisie,
  • w opisie procedury badania i operacjonalizacji zmiennych,
  • w rozrysowaniu modelu zależności między zmiennymi w przypadku bardziej rozbudowanych badań naukowych,
  • … i wiele, wiele więcej.

Podsumowując, pomagamy Wam w stworzeniu rozdziału metodologicznego poprzez wskazanie, co powinien zawierać, a czego nie, a także weryfikowanie poprawności jego konstrukcji, gdy już zostanie on przez Was napisany. Nie piszemy jednak takiego rozdziału za Was – z prostej przyczyny, że wiele informacji znajdujących się w tym miejscu pracy jest znana tylko osobie, która przeprowadzała badanie: jak choćby opis procedury badawczej.

Jak już zostało wcześniej wspomniane, metodologia i statystyka najlepiej funkcjonują razem. Nie należy ich utożsamiać, ale z drugiej strony kluczowe jest, by między tymi dwoma elementami istniał ścisły związek. Już w trakcie pierwszych kroków procesu badawczego na uwadze należy mieć przyszłe analizy statystyczne. Zdarza się tak, że klienci (szczególnie doktoranci) trafiają do nas z gotowym rozdziałem metodologicznym, który został napisany w zupełnym oderwaniu od metod statystycznych, jakie zostaną zastosowane w przyszłości. Metodologia sobie a statystyka sobie: takie rozwiązanie nie zapewni nam niestety bezpiecznego dotarcia do celu.

Dobór i wykonanie odpowiednich analiz statystycznych wynika bezpośrednio z dobrze skonstruowanego rozdziału metodologicznego. Hipotezy powinny być tak postawione, żeby były weryfikowalne za pomocą dostępnych nam metod statystycznych. Zmienne winny być tak zoperacjonalizowane, żeby nie było wątpliwości, jak przełożyć hipotezy na realia zebranych danych, i tak dalej, i tak dalej. Metodologia bez statystyki jest jak kierowca rajdowy bez pilota ? ryzyko niedotarcia do celu i rozbicia się po drodze gwałtownie i niebezpiecznie wzrasta.