KOMU POMAGAMY?

Pomagamy wszystkim, którzy potrzebują pomocy w analizie statystycznej :) Studentom studiów magisterskich, doktoranckich, pracownikom naukowym wszystkich uczelni w Polsce, niezależnym badaczom czy instytucjom, w których trzeba dokonać statystycznej analizy danych.

W większości przypadków mamy okazję współpracować ze studentami SWPS oraz innych uczelni z kierunku psychologii, socjologii oraz pedagogiki. Niejednokrotnie, z powodzeniem braliśmy też udział w projektach badawczych z zakresu nauk medycznych, lingwistyki, nauk przyrodniczych oraz marketingu i innych. W ciągu ostatnich lat nasz zespół rozrósł się i obfituje teraz w specjalistów z bardzo wielu dziedzin. 

Istniejemy dla…

  • osób, które potrzebują profesjonalnie przeprowadzonej analizy statystycznej, opisu jej wyników oraz wyciągnięcia prawidłowych wniosków
  • tych wszystkich, którzy chcą zrozumieć statystykę
  • wszystkich, którzy chcą/muszą nauczyć się obsługi SPSSa lub innego programu do statystycznej analizy danych
  • osób, które prowadzą projekty badawcze w ramach własnej działalności naukowej
  • studentów niemogących znaleźć wspólnego języka ze swoim promotorem i zagubionych w części metodologicznej projektu.

Pomożemy każdemu, kto chce wykonać analizę statystyczną, poprawnie opisać jej wyniki, zaprezentować je w wystandaryzowanym raporcie oraz zrozumieć całość procesu tak by właściwie zinterpretować uzyskane rezultaty.

Ponadto udzielimy porady w związku z zaplanowaniem badania, operacjonalizacją zmiennych czy też zaprojektowaniem bazy danych i wprowadzeniem wyników.