Marta Bartkowiak

Paweł Iwankowski

Natalia Stachula

Absolwentka Uniwersytetu SWPS, dyplomowana specjalistka z zakresu psychodietetyki oraz instruktorka jogi. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi od niedawna ćwiczenia z psychologii zdrowia. Współpracuje też z Centrum Badań Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi (CARE-BEH) przy realizacji projektów badawczych.

Założyciel firmy, absolwent Uniwersytetu SWPS, doktorant UJ. Od ponad 13 lat zajmuje się analizą statystyczną w badaniach naukowych. Najczęściej właśnie z nim nawiązujesz pierwszy kontakt. Kocha uczyć statystyki i wyjaśniać “ludzkim językiem” wyniki Waszych badań. Stoi na straży jakości projektów realizowanych przez Pogotowie Statystyczne, by jutro była ona wyższa niż wczoraj.

Absolwentka Uniwersytetu SWPS zafascynowana odkrywaniem wiedzy z danych. W sferze raportowania wyników w standardzie APA lub innym pożądanym przez naszych klientów, wyznaje zasadę bezkompromisowego perfekcjonizmu. Jest wręcz nadnaturalnie dobrze zorganizowana i cierpliwa. Nasz “pracownik roku” w kategorii liczby projektów oddanych na kilka dni przed deadlinem.

Kasia Buczkowska

Marta Formela

Paweł J. Mazurkiewicz

Absolwentka Uniwersytu SWPS we Wrocławiu ze specjalnością psychologii klinicznej, gdzie zajmuje się badaniem tendencji do pośrednich zachowań autodestrukcyjnych. Z zawodu technik ekonomista. Laureatka stypendium od Google i certyfikowany android developer. W wolnych chwilach dokształca się z programowania w Javie i tworzenia baz danych w strukturalnym języku zapytań SQL. Interesuje się statystyką, a tworzenie raportów w standardach APA jest dla niej czystą przyjemnością.

Absolwentka psychologii Uniwersytetu SWPS w Sopocie oraz filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami i pracy z danymi przy tworzeniu narzędzi diagnostycznych w ramach ogólnopolskich projektów naukowo-badawczych. Autorka licznych rozdziałów statystycznych do narzędzi psychometrycznych wydanych przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku. W wolnej chwili rozwija swoje umiejętności w zakresie programowania C# oraz tworzeniu baz danych w SQL. Jej hobby to taniec latynoamerykański.
Doktor nauk biologicznych i magister psychologii. Doktorat zrobił w Kolegium MISMaP UW, w ramach którego badał podłoże zachowań agresywnych mrówek. Od kilku lat prowadzi na UW ćwiczenia z podstaw statystyki. Duży nacisk kładzie na właściwe dopasowanie metod statystycznych do rodzaju nadesłanych danych i problemu badawczego. Nie lubi popularnego w naukach biologicznych podejścia “test t Studenta dobry na wszystko” :) Chętnie pomoże z zakresu psychometrii i metodologii badań naukowych. Dodatkowo, popularyzuje naukę i jest laureatem konkursu Famelab.

Agnieszka Uryga

Katarzyna Czajkowska

Aleksandra Arciszewska

Doktor inżynier nauk technicznych w dyscyplinie Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna. Zajmuje się modelowaniem matematycznym hemodynamiki mózgowej. Pracowała jako statystyk w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki. Jest autorką anglojęzycznych publikacji naukowych z zakresu medycyny i przetwarzania sygnałów. Chętnie pomoże w analizie statystycznej danych klinicznych i biomedycznych, doborze hipotez, a także okaże wsparcie merytoryczne w naukach medycznych oraz przyrodniczych w sferze obliczeń i metodologii badań.

Doktor nauk biologicznych, psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Biotechnologii oraz Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Jej praca doktorska, obroniona na Wydziale Biologii UW z wyróżnieniem, dotyczyła molekularnych podstaw obniżonej płodności samic ssaków w późnym wieku rozrodczym. Chętnie pomoże we wszelkich analizach, od badań genetycznych po badania nad skutecznością oddziaływań psychoterapeutycznych :) Ma wieloletnie doświadczenie w prezentacji wyników badań naukowych, popularyzacji nauki i dydaktyce. Certyfikowana tancerka American Tribal Style.

Doktor nauk medycznych, psycholog kliniczny w trakcie specjalizacji z neuropsychologii, pracownik naukowy i entuzjastka statystyki od III roku studiów :) Do dziś chyli czoła przed potęgą liczb i magią obliczeń statystycznych. Przez innych okrzyknięta orędowniczką metodologii badań. Wychodzi z założenia, że nie ma nic ważniejszego w statystyce, niż dobrze zaplanowany projekt badawczy, zanim siądzie się do analiz. Fanka badań z zakresu psychologii i medycyny (szczególnie psychiatrii i neurologii). Godzi pracę w programie STATISTICA z pracą w SPSS.

Anna Wadelska-Kaczmarek

Ita Robakiewicz

Andrzej Jankowski

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Zafascynowana psychologią, odżywiania się i dietetyką. Wiceprezes Fundacji Rytm Życia. Wolne chwile spędza z książką i kawą. Podobnie jak wszyscy inni pracownicy jest interdyscyplinarnie uzdolnionym, statystycznym geniuszem. Tym samym prócz studentów psychologii chętnie będzie wspierać swoją wiedzą i doświadczeniem osoby związane z naukami medycznymi, przyrodniczymi i innymi.

Absolwentka psychologii społecznej na SWPS i doktor psychologii w dziedzinie neuronauki behawioralnej. Pasją do nauki zaraziła się już na studiach magisterskich, chciała zawsze wiedzieć co jest w środku tego umysłu, który psychologia tak zaciekle próbuje objaśniać. Uważa podejście interdyscyplinarne za najlepsze. Pokochała liczby przy okazji pracy naukowej i prowadziła zajęcia praktyczne ze statystyki przez 7 lat w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Absolwent psychologii na Uniwersytecie SWPS w Sopocie oraz studiów licencjackich z kognitywistyki na UMK w Toruniu. Swoje zainteresowanie nauką, szczególnie badaniami z pogranicza neuronauki poznawczej i psychologii religii, realizował m.in. poprzez udział w konferencjach naukowych, wygłaszając prelekcje i prezentując postery. Efektem tego były stypendia naukowe oraz wyróżnienie “VIS – naukowy”. Poza tym, prowadzi zajęcia i warsztaty wspomagania rozwoju dla osób w różnym wieku, głównie dla dorosłych.

Jakub Serek

Grzegorz Szparecki

Agata Janowska

Student IV roku psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Od początku studiów aktywnie uczestniczy w różnych projektach badawczych. Interesuje się psychologią poznawczą, oraz multimodalnością. Poza studiami realizuje swoje kawowe hobby, pracując jako roaster i prowadząc warsztaty. W swoich badaniach stara się połączyć zainteresowania i odkrywać psychologiczne tajniki percepcji kawy. Statystyka jest dla niego istotnym narzędziem wnioskowania, które powinno być trafnie i przejrzyście wykorzystywane.

Doktor nauk medycznych, lekarz, absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który ukończył z wyróżnieniem.  Tematem jego pracy doktorskiej są molekularne mechanizmy powstawania raka wątroby.  Prowadzi również zajęcia ze studentami w ramach patomorfologii. Specjalizuje się w statystykach dotyczących medycyny, psychologii i nauk pokrewnych. Szczególnie lubi testy nieparametryczne, jeśli tylko ich zastosowanie jest zasadne.

Studentka IV roku psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Od pierwszych zajęć ze statystyki udzielała korepetycji, a po roku nauki zaczęła interesować się obliczeniami do badań naukowych oraz odkrywaniem świata liczb. Ważne dla niej jest, żeby wyniki przekazywać w zrozumiały sposób. Zajmuje się analizami statystycznymi z różnych dziedzin, nie tylko związanych z psychologią. W wolnych chwilach lubi oglądać filmy dokumentalne i uczy się SQL.

Pogotowie Statystyczne

Paweł Iwankowski

ul. prof. Stefana Hausbrandta 34/88

80-126 Gdańsk

NIP: 741 20 32 970 REGON: 280490493

tel: 501 599 278

mail: info@pogotowiestatystyczne.pl

www.pogotowiestatystyczne.pl

Numer rachunku bankowego
Idea Bank SA
71 1950 0001 2006 6141 6718 0001