Aleksandra Arciszewska-Leszczuk

Paweł Iwankowski

Natalia Stachula

Doktor nauk medycznych, psycholog kliniczny, specjalista neuropsycholog, pracownik naukowy i entuzjastka statystyki od III roku studiów. Do dziś chyli czoła przed potęgą liczb i magią obliczeń statystycznych. Przez innych okrzyknięta orędowniczką metodologii badań. Wychodzi z założenia, że nie ma nic ważniejszego w statystyce, niż dobrze zaplanowany projekt badawczy, zanim siądzie się do analiz. Fanka badań z zakresu psychologii i medycyny (szczególnie psychiatrii i neurologii). Godzi pracę w programie STATISTICA z pracą w SPSS.

Założyciel firmy, absolwent Uniwersytetu SWPS, doktorant UJ, wykładowca Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. Od ponad 13 lat zajmuje się analizą statystyczną w badaniach naukowych. Najczęściej właśnie z nim nawiązujesz pierwszy kontakt. Kocha uczyć statystyki i wyjaśniać “ludzkim językiem” wyniki Waszych badań. Stoi na straży jakości projektów realizowanych przez Pogotowie Statystyczne, by jutro była ona wyższa niż wczoraj.

Absolwentka Uniwersytetu SWPS zafascynowana odkrywaniem wiedzy z danych. W sferze raportowania wyników w standardzie APA lub innym pożądanym przez naszych klientów, wyznaje zasadę bezkompromisowego perfekcjonizmu. Jest wręcz nadnaturalnie dobrze zorganizowana i cierpliwa. Nasz “pracownik roku” w kategorii liczby projektów oddanych na kilka dni przed deadlinem.

Kasia Buczkowska

Marta Formela

Paweł J. Mazurkiewicz

Absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu ze specjalnością psychologii klinicznej, gdzie zajmuje się badaniem tendencji do pośrednich zachowań autodestrukcyjnych. Z zawodu technik ekonomista. Laureatka stypendium od Google i certyfikowany android developer. W wolnych chwilach dokształca się z programowania w Javie i tworzenia baz danych w strukturalnym języku zapytań SQL. Interesuje się statystyką, a tworzenie raportów w standardach APA jest dla niej czystą przyjemnością.

Absolwentka psychologii Uniwersytetu SWPS w Sopocie oraz filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami i pracy z danymi przy tworzeniu narzędzi diagnostycznych w ramach ogólnopolskich projektów naukowo-badawczych. Autorka licznych rozdziałów statystycznych do narzędzi psychometrycznych wydanych przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku. W wolnej chwili rozwija swoje umiejętności w zakresie programowania C# oraz tworzeniu baz danych w SQL. Jej hobby to taniec latynoamerykański.
Doktor nauk biologicznych i magister psychologii. Doktorat zrobił w Kolegium MISMaP UW, w ramach którego badał podłoże zachowań agresywnych mrówek. Od kilku lat prowadzi na UW ćwiczenia z podstaw statystyki. Duży nacisk kładzie na właściwe dopasowanie metod statystycznych do rodzaju nadesłanych danych i problemu badawczego. Nie lubi popularnego w naukach biologicznych podejścia “test t Studenta dobry na wszystko” :) Chętnie pomoże z zakresu psychometrii i metodologii badań naukowych. Dodatkowo, popularyzuje naukę i jest laureatem konkursu Famelab.

Kamil Fuławka

Katarzyna Czajkowska

Magdalena Połom

Absolwent USWPS we Wrocławiu, w oczekiwaniu na obronę rozprawy doktorskiej. Naukowo zajmuje się poznawczym i behawioralnym modelowaniem decyzji. Laureat Diamentowego Grantu (MNiSW) i Etiudy (NCN), w ramach której odbył staż na MPI w Berlinie. Ekspert z zakresu badań behawioralnych opartych o wielokrotne pomiary oraz eye-tracking. Wyznawca open source i open science, pracuje przede wszystkim w R, posiada doświadczenie w publikowaniu w czasopismach z IF. Zwolennik ujęcia Bayesowskiego, umie w regresje dla każdego typu danych. Prywatnie udaje kolarstwo szosowe i kalistenikę; trochę adrenaline junkie.

Doktor nauk biologicznych, psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Biotechnologii oraz Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Jej praca doktorska, obroniona na Wydziale Biologii UW z wyróżnieniem, dotyczyła molekularnych podstaw obniżonej płodności samic ssaków w późnym wieku rozrodczym. Chętnie pomoże we wszelkich analizach, od badań genetycznych po badania nad skutecznością oddziaływań psychoterapeutycznych :) Ma wieloletnie doświadczenie w prezentacji wyników badań naukowych, popularyzacji nauki i dydaktyce. Certyfikowana tancerka American Tribal Style.

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, absolwentka KUL, wytrwały praktyk w pracy z niedostosowaną społecznie młodzieżą oraz rodzinami z szeroko pojętymi trudnościami. Autorka licznych artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach, uczestniczka szkoleń z zakresu psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym. Naukowo oddana bez reszty problematyce zaburzeń psychicznych (szczególnie u dzieci i młodzieży) oraz statystyce. Pasjonatka liczb, wykresów i wszelkiego rodzaju analiz statystycznych. W wolnych chwilach pochłonięta podróżami i fotografowaniem. 

Anna Wadelska-Kaczmarek

Kamil Szymański

Andrzej Jankowski

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Zafascynowana psychologią, odżywiania się i dietetyką. Wiceprezes Fundacji Rytm Życia. Wolne chwile spędza z książką i kawą. Podobnie jak wszyscy inni pracownicy jest interdyscyplinarnie uzdolnionym, statystycznym geniuszem. Tym samym prócz studentów psychologii chętnie będzie wspierać swoją wiedzą i doświadczeniem osoby związane z naukami medycznymi, przyrodniczymi i innymi.

Absolwent Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, laureat konkursu Najlepsi z Najlepszych 3.0 oraz Diamentowego Grantu, na którym zajmuje się poznawczymi podstawami percepcji czasu. Aktywny uczestnik wielu konferencji krajowych i międzynarodowych. Poza psychologią poznawczą interesuje się Machine Learning oraz szeroką pojętą sztuczną inteligencją i jej zastosowaniami w naukach poznawczych. Wykonuje analizy w SPSS, R oraz Pythonie.

Absolwent psychologii na Uniwersytecie SWPS w Sopocie oraz studiów licencjackich z kognitywistyki na UMK w Toruniu. Swoje zainteresowanie nauką, szczególnie badaniami z pogranicza neuronauki poznawczej i psychologii religii, realizował m.in. poprzez udział w konferencjach naukowych, wygłaszając prelekcje i prezentując postery. Efektem tego były stypendia naukowe oraz wyróżnienie “VIS – naukowy”. Poza tym, prowadzi zajęcia i warsztaty wspomagania rozwoju dla osób w różnym wieku, głównie dla dorosłych.

Jakub Serek

Hubert Trawiński

Małgorzata Osowiecka

Student V roku psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Od początku studiów aktywnie uczestniczy w różnych projektach badawczych. Interesuje się psychologią poznawczą, oraz multimodalnością. Poza studiami realizuje swoje kawowe hobby, pracując jako roaster i prowadząc warsztaty. W swoich badaniach stara się połączyć zainteresowania i odkrywać psychologiczne tajniki percepcji kawy. Statystyka jest dla niego istotnym narzędziem wnioskowania, które powinno być trafnie i przejrzyście wykorzystywane.

Absolwent psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Humanista ze ścisłym umysłem. Statystyka jest przedłużeniem jego zamiłowania do matematyki. Moczy kostki w temacie data science, by pewnego dnia skoczyć w niego “na bombę”. Fan ciekawostek, wiedzy “quizowej” i krótkometrażowych filmów dokumentalnych. Bardziej niż kulturę deskorolkową kocha tylko gry video, które są jego pasją od wczesnego dzieciństwa. Kolekcjonuje płyty winylowe. Próbuje swoich sił w produkcji muzyki elektronicznej oraz DJ’ingu. Ubolewa nad tym, że jedno życie to za mało na zgłębienie wszystkich interesujących tematów tego świata.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Naukowo zajmuje się psychologią twórczości oraz rolą pisania ekspresyjnego w radzeniu sobie z chorobą przewlekłą. Zrealizowała grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Młodych Wynalazców “Dynamika emocji w procesie twórczym”, kierownik grantu “Preludium” Narodowego Centrum Nauki na temat odbioru poezji. Prowadzi ćwiczenia i konwersatoria z psychologii poznawczej, emocji i motywacji, diagnozy twórczości, statystyki a także treningi twórczości i kreatywnego pisania. W wolnych chwilach podróżuje i bloguje.

Agata Janowska

Magdalena Kulik

Zofia Kostrzewa

Studentka V roku psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Od pierwszych zajęć ze statystyki udzielała korepetycji, a po roku nauki zaczęła interesować się obliczeniami do badań naukowych oraz odkrywaniem świata liczb. Ważne dla niej jest, żeby wyniki przekazywać w zrozumiały sposób. Zajmuje się analizami statystycznymi z różnych dziedzin, nie tylko związanych z psychologią. W wolnych chwilach lubi oglądać filmy dokumentalne i uczy się SQL.

Absolwentka Finansów i Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie księgowy funduszy inwestycyjnych. Umysł zdecydowanie ścisły. Najlepiej odnajduje się jednak w analizach z zakresu pielęgniarstwa, fizjoterapii i psychologii. Jedyny członek naszego zespołu, który cieszy się na widok chi kwadratów i tabel krzyżowych. Posiada ultra silny zmysł statystycznej intuicji, dokładnie wie jakich analiz potrzebujesz. W wolnym czasie podróżniczka. Nie zdziw się jeśli odpowie Ci na maila z Tajlandii lub Malezji.

Absolwentka neurokognitywistyki na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Uczestniczyła w realizacji projektów związanych m.in. z psychoonkologią, zaburzeniami nastroju, treningami poznawczymi. Doświadczenie w roli badacza przy wykorzystaniu szerokiego wachlarza narzędzi takich jak pomiary elektrofizjologiczne, okulograf, metoda dzienniczkowa czy aplikacje mobilne sprawia, że wie “z czym to się je”. 

Dominik Lenda

Mateusz Kołek

Pawel Krasa

Ukończył studia psychologiczne na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, laureat konkursów Diamentowy Grant oraz Najlepsi z Najlepszych 3.0. Badacz w obszarze nauk poznawczych z wyszczególnieniem psychologii decyzji. Pracuje w R. Programista dla platformy Curate Science (JavaScript+React/HTML/CSS/Python).
Zwolennik open science, analizy wielu światów, zainteresowany rozwojem formalnych teorii psychologicznych. Dawniej aktor małych scen teatralnych. Potrafi kickflipa.

Student medycyny na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Potrafi sprawnie łączyć naukę, pracę w Pogotowiu Statystycznym oraz prowadzenie własnych badań naukowych z zakresu onkologii. Posiada doświadczenie w organizacji badań z zakresu medycyny i biologii. Pasjonat wykorzystywania technologii open source zarówno w pracy naukowej jak i w życiu codziennym. Zdecydowany zwolennik Linuxa i innych systemów unixowych. Od paru lat programuje w języku R, który wykorzystuje zarówno do wykonywania analiz statystycznych jak i projektów z zakresu Machine Learning. Użytkownik SPSS’a oraz SQL’a. W wolnym czasie lubi chodzić po górach oraz interesuje się giełdą.

Absolwent KUL na kierunku psychologii. Ten interdyscyplinarny kierunek studiów sprawdził się w przypadku osoby nie posiadającej ściśle ukierunkowanych zainteresowań co najczęściej prowadzi do bezgranicznej miłości do statystyki :) Pasjonuje się z nią od kilku lat, a zaczynał jak większość z nas – jako “kolega ze studiów pomagający w przygotowaniu się do zaliczenia najgorszego przedmiotu jaki wymyślono na studiach”. Paweł dołączył do naszego zespołu ponieważ pełen pasji realizuje statystyczne projekty, odpowiada na wszystkie (nawet najbardziej “absurdalne”) pytania i jak Don Kichot walczy z niekompetentnymi promotorami oraz wyjaśnia każde zagadnienie najlepiej jak to tylko możliwe. Uwielbia polską kinematografię, polską muzykę oraz polskie bezdroża.

Agnieszka Walkowiak

Natalia Józefacka

Dariusz Kalinowski

Studentka IV roku Psychologii na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu na specjalności klinicznej oraz sądowej. Zafascynowana analizami statycznymi od pierwszych zajęć. Zdecydowanie ścisły umysł z dużą intuicją pozwalającą odgadnąć problemy studenta-humanisty :) Potrafi w prosty sposób odczarować niezrozumiałą dla wielu studentów statystykę, co sprawia jej dużą radość i o czym przekonało się już wielu. Analizy wykonuje z dużą skrupulatnością. Woli sprawdzić jeden projekt 5 razy niż popełnić błąd. Prywatnie wielka miłośniczka koni i jeździectwa.

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, absolwentka SWPS w Warszawie na specjalności psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. Adiunkt w Instytucie Psychologii, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Naukowo zajmuje się badaniami z pogranicza psychologii rozwojowej, klinicznej i poznawczej. Często pracuje w projektach interdyscyplinarnych związanych z neurologią, czy też onkologią. Dodatkowo klinicysta i diagnosta bardzo małych dzieci (do 1 r.ż.). Pasjonuje się statystyką i metodologią badań, w szczególności modelowaniem strukturalnym i tworzeniem narzędzi badawczych. Prywatnie uwielbia góry, wspinaczkę i podróże.

Absolwent politologii na UAM w Poznaniu oraz studiów podyplomowych na kierunku finanse i rachunkowość przedsiębiorstw UE w Poznaniu. Uważa, że podstawą znakomicie wykonanego zlecenia jest komunikacja z klientem i stworzenie przemyślanego planu analiz. Dobrze czuje się w tematyce prac z zakresu psychologii, fizjoterapii jak i ekonomii. Jego przygoda ze statystyką zaczęła się od obliczeń statystycznych w środowisku R, które ceni za ogrom możliwości w zakresie statystyki i wizualizacji danych. Rozwija swoje umiejętności w tematyce Machine Learningu oraz eksploracyjnej analizy danych. W wolnych chwilach, zaczytuje się w szeroko pojętej literaturze edukacyjnej oraz w książkach s-f.

ALEKSANDRA LESZCZUK

Doktor nauk medycznych, psycholog kliniczny w trakcie specjalizacji z neuropsychologii, pracownik naukowy i entuzjastka statystyki od III roku studiów :) Do dziś chyli czoła przed potęgą liczb i magią obliczeń statystycznych. Przez innych okrzyknięta orędowniczką metodologii badań. Wychodzi z założenia, że nie ma nic ważniejszego w statystyce, niż dobrze zaplanowany projekt badawczy, zanim siądzie się do analiz. Fanka badań z zakresu psychologii i medycyny (szczególnie psychiatrii i neurologii). Godzi pracę w programie STATISTICA z pracą w SPSS.

 

PAWEŁ IWANKOWSKI

Założyciel firmy, absolwent Uniwersytetu SWPS, doktorant UJ, wykładowca Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej . Od ponad 13 lat zajmuje się analizą statystyczną w badaniach naukowych. Najczęściej właśnie z nim nawiązujesz pierwszy kontakt. Kocha uczyć statystyki i wyjaśniać “ludzkim językiem” wyniki Waszych badań. Stoi na straży jakości projektów realizowanych przez Pogotowie Statystyczne, by jutro była ona wyższa niż wczoraj.

NATALIA STACHULA

Absolwentka Uniwersytetu SWPS zafascynowana odkrywaniem wiedzy z danych. W sferze raportowania wyników w standardzie APA lub innym pożądanym przez naszych klientów, wyznaje zasadę bezkompromisowego perfekcjonizmu. Jest wręcz nadnaturalnie dobrze zorganizowana i cierpliwa. Nasz “pracownik roku” w kategorii liczby projektów oddanych na kilka dni przed deadlinem.

KASIA BUCZKOWSKA

Absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu ze specjalnością psychologii klinicznej, gdzie zajmuje się badaniem tendencji do pośrednich zachowań autodestrukcyjnych. Z zawodu technik ekonomista. Laureatka stypendium od Google i certyfikowany android developer. W wolnych chwilach dokształca się z programowania w Javie i tworzenia baz danych w strukturalnym języku zapytań SQL. Interesuje się statystyką, a tworzenie raportów w standardach APA jest dla niej czystą przyjemnością.

MARTA FORMELA
Absolwentka psychologii Uniwersytetu SWPS w Sopocie oraz filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami i pracy z danymi przy tworzeniu narzędzi diagnostycznych w ramach ogólnopolskich projektów naukowo-badawczych. Autorka licznych rozdziałów statystycznych do narzędzi psychometrycznych wydanych przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku. W wolnej chwili rozwija swoje umiejętności w zakresie programowania C# oraz tworzeniu baz danych w SQL. Jej hobby to taniec latynoamerykański.
PAWEŁ MAZURKIEWICZ
Doktor nauk biologicznych i magister psychologii. Doktorat zrobił w Kolegium MISMaP UW, w ramach którego badał podłoże zachowań agresywnych mrówek. Od kilku lat prowadzi na UW ćwiczenia z podstaw statystyki. Duży nacisk kładzie na właściwe dopasowanie metod statystycznych do rodzaju nadesłanych danych i problemu badawczego. Nie lubi popularnego w naukach biologicznych podejścia “test t Studenta dobry na wszystko” :) Chętnie pomoże z zakresu psychometrii i metodologii badań naukowych. Dodatkowo, popularyzuje naukę i jest laureatem konkursu Famelab.
KAMIL FUŁAWKA 
Doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii. Absolwent USWPS we Wrocławiu. Naukowo zajmuje się poznawczym i behawioralnym modelowaniem decyzji. Laureat Diamentowego Grantu (MNiSW) i Etiudy (NCN), w ramach której odbył staż na MPI w Berlinie. Ekspert z zakresu badań behawioralnych opartych o wielokrotne pomiary oraz eye-tracking. Wyznawca open source i open science, pracuje przede wszystkim w R, posiada doświadczenie w publikowaniu w czasopismach z IF. Zwolennik ujęcia Bayesowskiego, umie w regresje dla każdego typu danych. Prywatnie udaje kolarstwo szosowe i kalistenikę; trochę adrenaline junkie.

Kasia Czajkowska

Doktor nauk biologicznych, psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Biotechnologii oraz Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Jej praca doktorska, obroniona na Wydziale Biologii UW z wyróżnieniem, dotyczyła molekularnych podstaw obniżonej płodności samic ssaków w późnym wieku rozrodczym. Chętnie pomoże we wszelkich analizach, od badań genetycznych po badania nad skutecznością oddziaływań psychoterapeutycznych :) Ma wieloletnie doświadczenie w prezentacji wyników badań naukowych, popularyzacji nauki i dydaktyce. Certyfikowana tancerka American Tribal Style.

Magda Połom

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, absolwentka KUL, wytrwały praktyk w pracy z niedostosowaną społecznie młodzieżą oraz rodzinami z szeroko pojętymi trudnościami. Autorka licznych artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach, uczestniczka szkoleń z zakresu psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym. Naukowo oddana bez reszty problematyce zaburzeń psychicznych (szczególnie u dzieci i młodzieży) oraz statystyce. Pasjonatka liczb, wykresów i wszelkiego rodzaju analiz statystycznych. W wolnych chwilach pochłonięta podróżami i fotografowaniem. 

ANIA WADELSKA-KACZMAREK

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Zafascynowana psychologią, odżywiania się i dietetyką. Wiceprezes Fundacji Rytm Życia. Wolne chwile spędza z książką i kawą. Podobnie jak wszyscy inni pracownicy jest interdyscyplinarnie uzdolnionym, statystycznym geniuszem. Tym samym prócz studentów psychologii chętnie będzie wspierać swoją wiedzą i doświadczeniem osoby związane z naukami medycznymi, przyrodniczymi i innymi.

KAMIL SZYMAŃSKI

Absolwent Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, laureat konkursu Najlepsi z Najlepszych 3.0 oraz Diamentowego Grantu, na którym zajmuje się poznawczymi podstawami percepcji czasu. Aktywny uczestnik wielu konferencji krajowych i międzynarodowych. Poza psychologią poznawczą interesuje się Machine Learning oraz szeroką pojętą sztuczną inteligencją i jej zastosowaniami w naukach poznawczych. Wykonuje analizy w SPSS, R oraz Pythonie.

ANDRZEJ JANKOWSKI

Absolwent psychologii na Uniwersytecie SWPS w Sopocie oraz studiów licencjackich z kognitywistyki na UMK w Toruniu. Swoje zainteresowanie nauką, szczególnie badaniami z pogranicza neuronauki poznawczej i psychologii religii, realizował m.in. poprzez udział w konferencjach naukowych, wygłaszając prelekcje i prezentując postery. Efektem tego były stypendia naukowe oraz wyróżnienie “VIS – naukowy”. Poza tym, prowadzi zajęcia i warsztaty wspomagania rozwoju dla osób w różnym wieku, głównie dla dorosłych.

JAKUB SEREK

Student V roku psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Od początku studiów aktywnie uczestniczy w różnych projektach badawczych. Interesuje się psychologią poznawczą, oraz multimodalnością. Poza studiami realizuje swoje kawowe hobby, pracując jako roaster i prowadząc warsztaty. W swoich badaniach stara się połączyć zainteresowania i odkrywać psychologiczne tajniki percepcji kawy. Statystyka jest dla niego istotnym narzędziem wnioskowania, które powinno być trafnie i przejrzyście wykorzystywane.

HUBERT TRAWIŃSKI

Absolwent psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Humanista ze ścisłym umysłem. Statystyka jest przedłużeniem jego zamiłowania do matematyki. Moczy kostki w temacie data science, by pewnego dnia skoczyć w niego “na bombę”. Fan ciekawostek, wiedzy “quizowej” i krótkometrażowych filmów dokumentalnych. Bardziej niż kulturę deskorolkową kocha tylko gry video, które są jego pasją od wczesnego dzieciństwa. Kolekcjonuje płyty winylowe. Próbuje swoich sił w produkcji muzyki elektronicznej oraz DJ’ingu. Ubolewa nad tym, że jedno życie to za mało na zgłębienie wszystkich interesujących tematów tego świata.

GOSIA OSOWIECKA

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Naukowo zajmuje się psychologią twórczości oraz rolą pisania ekspresyjnego w radzeniu sobie z chorobą przewlekłą. Zrealizowała grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Młodych Wynalazców “Dynamika emocji w procesie twórczym”, kierownik grantu “Preludium” Narodowego Centrum Nauki na temat odbioru poezji. Prowadzi ćwiczenia i konwersatoria z psychologii poznawczej, emocji i motywacji, diagnozy twórczości, statystyki a także treningi twórczości i kreatywnego pisania. W wolnych chwilach podróżuje i bloguje.

AGATA JANOWSKA

Studentka V roku psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Od pierwszych zajęć ze statystyki udzielała korepetycji, a po roku nauki zaczęła interesować się obliczeniami do badań naukowych oraz odkrywaniem świata liczb. Ważne dla niej jest, żeby wyniki przekazywać w zrozumiały sposób. Zajmuje się analizami statystycznymi z różnych dziedzin, nie tylko związanych z psychologią. W wolnych chwilach lubi oglądać filmy dokumentalne i uczy się SQL.

MAGDA KULIK

Absolwentka Finansów i Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie księgowy funduszy inwestycyjnych. Umysł zdecydowanie ścisły. Najlepiej odnajduje się jednak w analizach z zakresu pielęgniarstwa, fizjoterapii i psychologii. Jedyny członek naszego zespołu, który cieszy się na widok chi kwadratów i tabel krzyżowych. Posiada ultra silny zmysł statystycznej intuicji, dokładnie wie jakich analiz potrzebujesz. W wolnym czasie podróżniczka. Nie zdziw się jeśli odpowie Ci na maila z Tajlandii lub Malezji.

ZOFIA KOSTRZEWA

Studentka V roku neurokognitywistyki na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Uczestniczyła w realizacji projektów związanych m.in. z psychoonkologią, zaburzeniami nastroju, reklamą, treningami poznawczymi. Doświadczenie w roli badacza przy wykorzystaniu szerokiego wachlarza narzędzi takich jak pomiary elektrofizjologiczne, okulograf, metoda dzienniczkowa czy aplikacje mobilne sprawia, że wie “z czym to się je”.

Dominik Lenda

Mateusz Kołek

Pawel Krasa

Ukończył studia psychologiczne na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, laureat konkursów Diamentowy Grant oraz Najlepsi z Najlepszych 3.0. Badacz w obszarze nauk poznawczych z wyszczególnieniem psychologii decyzji. Pracuje w R. Programista dla platformy Curate Science (JavaScript+React/HTML/CSS/Python).
Zwolennik open science, analizy wielu światów, zainteresowany rozwojem formalnych teorii psychologicznych. Dawniej aktor małych scen teatralnych. Potrafi kickflipa.

Student medycyny na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Potrafi sprawnie łączyć naukę, pracę w Pogotowiu Statystycznym oraz prowadzenie własnych badań naukowych z zakresu onkologii. Posiada doświadczenie w organizacji badań z zakresu medycyny i biologii. Pasjonat wykorzystywania technologii open source zarówno w pracy naukowej jak i w życiu codziennym. Zdecydowany zwolennik Linuxa i innych systemów unixowych. Od paru lat programuje w języku R, który wykorzystuje zarówno do wykonywania analiz statystycznych jak i projektów z zakresu Machine Learning. Użytkownik SPSS’a oraz SQL’a. W wolnym czasie lubi chodzić po górach oraz interesuje się giełdą.

Absolwent KUL na kierunku psychologii. Ten interdyscyplinarny kierunek studiów sprawdził się w przypadku osoby nie posiadającej ściśle ukierunkowanych zainteresowań co najczęściej prowadzi do bezgranicznej miłości do statystyki :) Pasjonuje się z nią od kilku lat, a zaczynał jak większość z nas – jako “kolega ze studiów pomagający w przygotowaniu się do zaliczenia najgorszego przedmiotu jaki wymyślono na studiach”. Paweł dołączył do naszego zespołu ponieważ pełen pasji realizuje statystyczne projekty, odpowiada na wszystkie (nawet najbardziej “absurdalne”) pytania i jak Don Kichot walczy z niekompetentnymi promotorami oraz wyjaśnia każde zagadnienie najlepiej jak to tylko możliwe. Uwielbia polską kinematografię, polską muzykę oraz polskie bezdroża.

Agnieszka Walkowiak

Natalia Józefacka

Studentka IV roku Psychologii na Uniwersytecie SWPS  w Poznaniu na specjalności klinicznej oraz sądowej. Zafascynowana analizami statycznymi od pierwszych zajęć. Zdecydowanie ścisły umysł z dużą intuicją pozwalającą odgadnąć problemy studenta-humanisty :) Potrafi w prosty sposób odczarować niezrozumiałą dla wielu studentów statystykę, co sprawia jej dużą radość i o czym przekonało się już wielu. Analizy wykonuje z dużą skrupulatnością. Woli sprawdzić jeden projekt 5 razy niż popełnić błąd. Prywatnie wielka miłośniczka koni i jeździectwa.

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, absolwentka SWPS w Warszawie na specjalności psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. Adiunkt w Instytucie Psychologii, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Naukowo zajmuje się badaniami z pogranicza psychologii rozwojowej, klinicznej i poznawczej. Często pracuje w projektach interdyscyplinarnych związanych z neurologią, czy też onkologią. Dodatkowo klinicysta i diagnosta bardzo małych dzieci (do 1 r.ż.). Pasjonuje się statystyką i metodologią badań, w szczególności modelowaniem strukturalnym i tworzeniem narzędzi badawczych. Prywatnie uwielbia góry, wspinaczkę i podróże.

Pogotowie Statystyczne

Paweł Iwankowski

ul. prof. Stefana Hausbrandta 34/88

80-126 Gdańsk

NIP: 741 20 32 970 REGON: 280490493

tel: 501 599 278

mail: info@pogotowiestatystyczne.pl

www.pogotowiestatystyczne.pl

Numer rachunku bankowego
Idea Bank SA
71 1950 0001 2006 6141 6718 0001