W tym miejscu znajdują się informacje o wszystkich projektach i osobach, które w ciągu ostatnich lat po otrzymaniu gotowej realizacji po prostu przestały się odzywać. Z uwagi na to, że jako jedyni nie pobieramy żadnych opłat z góry to czasami zdarza się, że ktoś wykorzysta naszą łatwowierność i podejście do świata pt. “wszyscy są na pewno tak uczciwi jak my”. 
Poniższe treści są tu zawarte aby wychwycił je system antyplagiatowy a osoba, która nie opłaciła usługi nie korzystała z otrzymanego opracowania. 
Zestawienie nie zawiera wszystkich osób, od których udało się odebrać należność na drodze postępowania sądowego. 

 

 

 

 

Marta Szurlej ukradła 1975 zł poprzez nieopłacenie faktury za usługi. 

 

 

Katarzyna W. – prokuratura rejonowa

WYNIKI – POGOTOWIE STATYSTYCZNE DLA KATARZYNA WŚCISŁO.

  1. Wyniki

 

 

3.1. Związek pomiędzy wykształceniem i miejscem zamieszkania rodziców a podjęciem decyzji o odstąpieniu od szczepień ochronnych

W celu zbadania czy pomiędzy wykształceniem i miejscem zamieszkania rodziców a podjęciem decyzji o odstąpieniu od szczepień ochronnych zachodzą istotne statystycznie związki przeprowadzono testy chi kwadrat niezależności. W ich wyniku okazało się jednak, że zarówno wykształcenie – ?2(2) = 0,97; p = 0,616; VC = 0,139, jak i miejsce zamieszkania – ?2(1) = 0,81; p = 0,368; phi = 0,127 nie są istotnie statystycznie powiązane z podjęciem decyzji o odstąpieniu od szczepień. Rozkłady procentowe są zbyt do siebie zbliżone bez względu na poziom wykształcenia czy wielkość miejsca zamieszkania. Graficzne przedstawienie wyników zawierają rysunki 1 i 2.

Tabela 1

Analiza związku pomiędzy wykształceniem i miejscem zamieszkania rodziców a podjęciem decyzji o odstąpieniu od szczepień ochronnych

Czy szczepi Pani/Pan swoje dziecko zgodnie z kalendarzem szczepień?
tak nie w pełni
Wykształcenie zasadnicze zawodowe N 15 7
% 42,90% 46,70%
średnie N 6 1
% 17,10% 6,70%
wyższe N 14 7
% 40,00% 46,70%
Ogółem N 35 15
% 100,00% 100,00%
Miejsce zamieszkania miasto N 21 11
% 60,00% 73,30%
wieś N 14 4
% 40,00% 26,70%
Ogółem N 35 15
% 100,00% 100,00%

Rysunek 1. Przedstawienie rozkładu procentowego związku pomiędzy wykształceniem rodziców a podjęciem decyzji o odstąpieniu od szczepień ochronnych.

Rysunek 2. Przedstawienie rozkładu procentowego związku pomiędzy miejscem zamieszkania rodziców a podjęciem decyzji o odstąpieniu od szczepień ochronnych.

3.2. Związek pomiędzy źródłem czerpania wiedzy na temat szczepień przez rodziców a podjęciem decyzji o odstąpieniu od szczepień ochronnych

W następnym kroku, również przy użyciu analizy testem chi kwadrat niezależności postanowiono zbadać czy pomiędzy źródłem czerpania wiedzy na temat szczepień przez rodziców a podjęciem decyzji o odstąpieniu od szczepień ochronnych zachodzi istotna statystycznie zależność. Tym razem uzyskano wynik istotny statystycznie – ?2(4) = 10,70; p < 0,05; VC = 0,463 co oznacza, że pomiędzy poddanymi analizie zmiennymi zachodzi związek. Rozkłady procentowe wskazują, że głównym źródłem wiedzy badanych, którzy nie w pełni szczepią swoje dzieci zgodnie z kalendarzem są fora internetowe, z kolei wśród badanych szczepiących dzieci zgodnie z kalendarzem są to w równym stopniu personel medyczny oraz fora internetowe. Według miary siły związku jest to zależność o dość dużej sile. Pozostałe źródła stanowią niższy odsetek źródeł wiedzy. Graficzne przedstawienie wyników zawiera rysunek 3.

Tabela 2

Analiza związku pomiędzy źródłem czerpania wiedzy na temat szczepień przez rodziców a podjęciem decyzji o odstąpieniu od szczepień ochronnych

Czy szczepi Pani/Pan swoje dziecko zgodnie z kalendarzem szczepień?
tak nie w pełni
Z jakiego źródła pochodzi Pani/Pana wiedza na temat szczepień ochronnych? personel medyczny N 10 1
% 28,60% 6,70%
fora internetowe N 10 8
% 28,60% 53,30%
doświadczenie innych rodziców N 6 3
% 17,10% 20,00%
telewizja N 0 2
% 0,00% 13,30%
książki, artykuły z czasopism naukowych N 9 1
% 25,70% 6,70%
Ogółem N 35 15
% 100,00% 100,00%

 

Rysunek 3. Przedstawienie rozkładu procentowego związku pomiędzy źródłem czerpania wiedzy na temat szczepień przez rodziców a podjęciem decyzji o odstąpieniu od szczepień ochronnych.

3.3. Związek pomiędzy wiedzą na temat chorób zakaźnych a podjęciem decyzji o odstąpieniu od szczepień ochronnych

W kolejnym kroku, test chi kwadrat niezależności został przeprowadzony w celu zbadania czy zachodzi istotne statystycznie powiązanie między wiedzą na temat chorób zakaźnych a podjęciem decyzji o odstąpieniu od szczepień ochronnych. W pierwszej kolejności analizie poddano wiedzę na temat krztuśca. Wynik wykonanej analizy okazał się być jednak nieistotny statystycznie – ?2(4) = 2,60; p = 0,627; VC = 0,228 co oznacza, że wiedza na temat tej choroby nie współwystępuje ze szczepieniem dzieci zgodnie z kalendarzem szczepień. Graficzne przedstawienie wyników zawiera rysunek 4.

Tabela 3

Analiza związku pomiędzy wiedzą na temat krztuśca a podjęciem decyzji o odstąpieniu od szczepień ochronnych

Czy szczepi Pani/Pan swoje dziecko zgodnie z kalendarzem szczepień?
tak nie w pełni
krztusiec wysoki N 1 0
% 2,90% 0,00%
wystarczający N 15 4
% 42,90% 26,70%
niski N 17 10
% 48,60% 66,70%
trudno powiedzieć N 1 1
% 2,90% 6,70%
żaden N 1 0
% 2,90% 0,00%
Ogółem N 35 15
% 100,00% 100,00%

 

 

Rysunek 4. Przedstawienie rozkładu procentowego związku pomiędzy wiedzą na temat krztuśca a podjęciem decyzji o odstąpieniu od szczepień ochronnych.

 

 

            Istotny na poziomie tendencji statystycznej okazał się być związek pomiędzy wiedzą na temat błonicy a podjęciem decyzji o odstąpieniu od szczepień ochronnych – ?2(4) = 8,51; p = 0,074; VC = 0,413. Jak wskazują rozkłady procentowe badani szczepiący dzieci zgodnie z kalendarzem w większości oceniają swoją wiedzę na temat błonicy jako wystarczającą, zaś ci którzy robią to nie w pełni jako wystarczającą lub niską. Miara siły związku wskazuje, że jest to silny związek. Graficzne przedstawienie wyników zawiera rysunek 5.

Tabela 4

Analiza związku pomiędzy wiedzą na temat błonicy a podjęciem decyzji o odstąpieniu od szczepień ochronnych

Czy szczepi Pani/Pan swoje dziecko zgodnie z kalendarzem szczepień?
tak nie w pełni
błonica wysoki N 1 0
% 2,90% 0,00%
wystarczający N 18 6
% 51,40% 40,00%
niski N 4 7
% 11,40% 46,70%
trudno powiedzieć N 2 0
% 5,70% 0,00%
żaden N 10 2
% 28,60% 13,30%
Ogółem N 35 15
% 100,00% 100,00%

 

Rysunek 5. Przedstawienie rozkładu procentowego związku pomiędzy wiedzą na temat błonicy a podjęciem decyzji o odstąpieniu od szczepień ochronnych.

                                              

W kolejnym kroku postanowiono sprawdzić istotność związku pomiędzy wiedzą na temat tężca a podjęciem decyzji o odstąpieniu od szczepień ochronnych. Wynik przeprowadzonego testu chi kwadrat okazał się być nieistotny statystycznie – ?2(4) = 3,57; p = 0,467; VC = 0,267, a więc pomiędzy poddanymi analizie zmiennymi nie występuje zależność. Graficzne przedstawienie wyników zawiera rysunek 6.

Tabela 5

Analiza związku pomiędzy wiedzą na temat tężca a podjęciem decyzji o odstąpieniu od szczepień ochronnych

Czy szczepi Pani/Pan swoje dziecko zgodnie z kalendarzem szczepień?
tak nie w pełni
tężec wysoki N 3 0
% 8,60% 0,00%
wystarczający N 14 6
% 40,00% 40,00%
niski N 9 3
% 25,70% 20,00%
trudno powiedzieć N 2 3
% 5,70% 20,00%
żaden N 7 3
% 20,00% 20,00%
Ogółem N 35 15
% 100,00% 100,00%

 

Rysunek 6. Przedstawienie rozkładu procentowego związku pomiędzy wiedzą na temat tężca a podjęciem decyzji o odstąpieniu od szczepień ochronnych.

Nieistotny statystycznie okazał się być również związek pomiędzy wiedzą na temat odry a podjęciem decyzji o odstąpieniu od szczepień ochronnych – ?2(4) = 1,22; p = 0,875; VC = 0,156. Uzyskane rozkłady procentowe okazy się być zbyt do siebie zbliżone. Badani bez względu na szczepienie dzieci zgodnie z kalendarzem w podobnym stopniu oceniają swój poziom wiedzy na temat odry. Graficzne przedstawienie wyników zawiera rysunek 7.

Tabela 6

Analiza związku pomiędzy wiedzą na temat odry a podjęciem decyzji o odstąpieniu od szczepień ochronnych

Czy szczepi Pani/Pan swoje dziecko zgodnie z kalendarzem szczepień?
tak nie w pełni
odra wysoki N 7 2
% 20,00% 13,30%
wystarczający N 10 3
% 28,60% 20,00%
niski N 12 6
% 34,30% 40,00%
trudno powiedzieć N 2 1
% 5,70% 6,70%
żaden N 4 3
% 11,40% 20,00%
Ogółem N 35 15
% 100,00% 100,00%

 

Rysunek 7. Przedstawienie rozkładu procentowego związku pomiędzy wiedzą na temat odry a podjęciem decyzji o odstąpieniu od szczepień ochronnych.

Jako ostatnią z tej części analiz wykonano analizę testem chi kwadrat niezależności w celu sprawdzenia istotności związku pomiędzy wiedzą na temat świnki a podjęciem decyzji o odstąpieniu od szczepień ochronnych. Jednakże i tym razem uzyskano wynik nieistotny statystycznie – ?2(4) = 3,84; p = 0,428; VC = 0,277, a zatem ocena wiedzy o śwince nie współwystępuje z podjęciem decyzji o odstąpieniu od szczepień ochronnych. Graficzne przedstawienie wyników zawiera rysunek 8.

Tabela 7

Analiza związku pomiędzy wiedzą na temat świnki a podjęciem decyzji o odstąpieniu od szczepień ochronnych

Czy szczepi Pani/Pan swoje dziecko zgodnie z kalendarzem szczepień?
tak nie w pełni
świnka wysoki N 4 1
% 11,40% 6,70%
wystarczający N 9 3
% 25,70% 20,00%
niski N 12 7
% 34,30% 46,70%
trudno powiedzieć N 5 0
% 14,30% 0,00%
żaden N 5 4
% 14,30% 26,70%
Ogółem N 35 15
% 100,00% 100,00%

 

Rysunek 8. Przedstawienie rozkładu procentowego związku pomiędzy wiedzą na temat świnki a podjęciem decyzji o odstąpieniu od szczepień ochronnych.

3.4. Związek pomiędzy opinią o bezpieczeństwie szczepień ochronnych a podjęciem decyzji o wykonaniu szczepie zalecanych bądź wyborze szczepionek skojarzonych

W celu zweryfikowania ostatniej z postawionych hipotez także przeprowadzono szereg testów chi kwadrat niezależności. Jako pierwszy analizie poddano związek pomiędzy opinią o bezpieczeństwie szczepień ochronnych a rodzajem wybranych szczepionek skojarzonych. Niemniej jednak wynik przeprowadzonej analizy okazał się być nieistotny statystycznie – ?2(2) = 2,25; p = 0,325; VC = 0,353. Z rozkładów procentowych można jednak odczytać, że większość badanych uważających szczepionki za bezpieczne wybiera szczepionki 5-walentne, podobnie badani, którzy uważają, że szczepionki raczej nie są bezpieczne, zaś ci, którzy sądzą, że szczepionki raczej są bezpieczne w większości wybierają szczepionki 6-walentne. Graficzne przedstawienie wyników zawiera rysunek 9.

Tabela 8

Analiza związku pomiędzy opinią o bezpieczeństwie szczepień ochronnych a rodzajem wybranych szczepionek skojarzonych

Czy uważa Pani/Pan szczepionki ochronne za bezpieczne dla zdrowia dziecka?
tak raczej tak raczej nie
Jaki rodzaj szczepionek skojarzonych Pani/Pan wybiera dla swojego dziecka? szczepionka 5-walentna N 8 1 2
% 61,50% 33,30% 100,00%
szczepionka 6-walentna N 5 2 0
% 38,50% 66,70% 0,00%
Ogółem N 13 3 2
% 100,00% 100,00% 100,00%

 

 

Rysunek 9. Przedstawienie rozkładu procentowego związku pomiędzy opinią o bezpieczeństwie szczepień ochronnych a rodzajem wybranych szczepionek skojarzonych.

Za pomocą testu chi kwadrat niezależności zbadano także powiązanie pomiędzy opinią o bezpieczeństwie szczepień ochronnych a decyzją o wyborze dodatkowych szczepień z listy zalecanych. Niestety istotny statystycznie wynik tego testu – ?2(2) = 1,04; p = 0,594; VC = 0,144 oznacza, że opinia na temat bezpieczeństwa szczepionek nie różnicuje badanych w zakresie podjęcia decyzji o wykonaniu dodatkowych szczepień. Graficzne przedstawienie wyników zawiera rysunek 10.

Tabela 9

Analiza związku pomiędzy opinią o bezpieczeństwie szczepień ochronnych a decyzją o wyborze dodatkowych szczepień z listy zalecanych

Czy uważa Pani/Pan szczepionki ochronne za bezpieczne dla zdrowia dziecka?
tak raczej tak raczej nie
Czy zdecydowała/zdecydował się Pani/Pan na wybór dodatkowych szczepień dla dziecka z listy zalecanych szczepień? tak N 17 6 3
% 48,60% 54,50% 75,00%
nie N 18 5 1
% 51,40% 45,50% 25,00%
Ogółem N 35 11 4
% 100,00% 100,00% 100,00%

 

Rysunek 10. Przedstawienie rozkładu procentowego związku pomiędzy opinią o bezpieczeństwie szczepień ochronnych a decyzją o wyborze dodatkowych szczepień z listy zalecanych.

W ostatnim kroku przeprowadzanych analiz, za pomocą testu chi kwadrat niezależności zbadano czy pomiędzy opinią o bezpieczeństwie szczepień ochronnych a decyzją o wyborze konkretnych szczepień zachodzi istotna statystycznie zależność. W wyniku przeprowadzonej analizy okazuje się, że nikt z badanych nie wybrał szczepienia przeciwko grypie sezonowej oraz przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Z kolei związki z wyborem szczepionek przeciwko pneumokokom – ?2(2) = 0,54; p = 0,764; VC = 0,104, meningokokom -?2(2) = 0,84; p = 0,659; VC = 0,129, ospie wietrznej – ?2(2) = 2,21; p = 0,331; VC = 0,210, a także rotawirusom – ?2(2) = 3,05; p = 0,218; VC = 0,247 okazały się być nieistotne statystycznie. Badani w podobnym stopniu wybierają powyższe szczepionki bez względu na ich opinię na temat bezpieczeństwa szczepionek. Graficzne przedstawienie wyników zawiera rysunek 11.

Tabela 10

Analiza związku pomiędzy opinią o bezpieczeństwie szczepień ochronnych a decyzją o wyborze konkretnych szczepień

Czy uważa Pani/Pan szczepionki ochronne za bezpieczne dla zdrowia dziecka?
tak raczej tak raczej nie
przeciwko grypie sezonowej brak odpowiedzi N 35 11 4
% 100,00% 100,00% 100,00%
Ogółem N 35 11 4
% 100,00% 100,00% 100,00%
przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu brak odpowiedzi N 35 11 4
% 100,00% 100,00% 100,00%
Ogółem N 35 11 4
% 100,00% 100,00% 100,00%
przeciwko pneumokokom brak odpowiedzi N 20 6 3
% 57,10% 54,50% 75,00%
odpowiedź N 15 5 1
% 42,90% 45,50% 25,00%
Ogółem N 35 11 4
% 100,00% 100,00% 100,00%
przeciwko meningokokom brak odpowiedzi N 29 9 4
% 82,90% 81,80% 100,00%
odpowiedź N 6 2 0
% 17,10% 18,20% 0,00%
Ogółem N 35 11 4
% 100,00% 100,00% 100,00%
przeciwko ospie wietrznej brak odpowiedzi N 27 7 4
% 77,10% 63,60% 100,00%
odpowiedź N 8 4 0
% 22,90% 36,40% 0,00%
Ogółem N 35 11 4
% 100,00% 100,00% 100,00%
przeciwko rotawirusom brak odpowiedzi N 23 8 1
% 65,70% 72,70% 25,00%
odpowiedź N 12 3 3
% 34,30% 27,30% 75,00%
Ogółem N 35 11 4
% 100,00% 100,00% 100,00%

 

Rysunek 11. Przedstawienie rozkładu procentowego związku pomiędzy opinią o bezpieczeństwie szczepień ochronnych a decyzją o wyborze konkretnych szczepień.

————– DAGMARA BRATKOWSKA – PLAGIAT ——————————

  1. Analiza wyników.

W celu udzielenia odpowiedzi na postawione pytania badawcze przeprowadzono analizy statystyczne przy użyciu pakietu IBM SPSS Statistics 23. Za jego pomocą wykonano analizę podstawowych statystyk opisowych oraz szereg testów t Studenta dla prób niezależnych, a także analiz korelacji ze współczynnikiem r Pearsona. Za poziom istotności w niniejszym rozdziale uznano p < 0,05. Wyniki istotne na poziomie 0,05 < p < 0,1 uznawano za istotne na poziomie tendencji statystycznej.

 

6.1. Podstawowe statystyki opisowe mierzonych zmiennych ilościowych

W pierwszym kroku przeprowadzono analizę podstawowych statystyk opisowych wraz z testem Shapiro-Wilka badającym normalność rozkładu zmiennych biorących udział w analizach w grupie Polaków i Niemców. Jako pierwszą analizie poddano grupę Polaków. Przeprowadzony został test Shapiro-Wilka,  który okazał się być istotny statystycznie w zakresie poziomu odczuwanego stresu ogółem, napięcia emocjonalnego, stresu zewnętrznego, naiwnego optymizmu oraz skali walidacji. Mimo wszystko wartości skośności nieprzekraczające umownej wartości bezwzględnej 1,5 dowodzą, że rozkłady te odchylają się w granicach normy od rozkładu normalnego . Dodatkowo potwierdza to wynik testu Kołmogorowa-Smirnowa.

Tabela 1

Podstawowe statystyki opisowe mierzonych zmiennych ilościowych wraz z testem Kołmogorowa-Smirnowa w grupie Polaków

M Mdn SD Sk. Kurt. Min. Maks. S-W Istotność
Poziom odczuwanego stresu ogółem 51,72 53,00 16,09 -0,02 -0,56 24,00 89,00 0,76 0,047
Napięcie emocjonalne 17,28 17,50 6,16 0,27 -0,73 8,00 31,00 0,74 0,028
Stres zewnętrzny 16,95 18,00 5,46 -0,24 -0,99 7,00 26,00 0,74 0,034
Stres intrapsychiczny 16,73 16,00 9,11 2,76 11,44 7,00 59,00 0,86 0,262
Skala kłamstwa 16,28 16,00 4,63 0,10 -1,13 7,00 25,00 0,92 0,513
Globalne myślenie konstruktywne 61,25 63,00 13,43 -0,49 -0,68 35,00 86,00 0,80 0,110
Emocjonalne radzenie sobie 34,68 33,50 6,22 0,24 -0,50 22,00 50,00 0,98 0,895
Behawioralne radzenie sobie 33,10 34,00 6,64 -0,43 -0,59 20,00 44,00 0,85 0,228
Myślenie kategoryczne 28,10 28,00 5,73 0,09 -0,69 16,00 40,00 0,91 0,457
Myślenie ezoteryczne 23,88 24,50 6,85 0,21 -1,07 14,00 37,00 0,95 0,714
Naiwny optymizm 32,80 32,00 4,79 0,09 -0,28 22,00 43,00 0,72 0,018
Skala walidacji 22,62 25,00 3,16 -0,97 -0,48 15,00 25,00 0,63 0,001

M ? średnia; Mdn ? mediana; SD ? odchylenie standardowe; Sk. ? skośność; Kurt. ? ­kurtoza; S-W ? wynik testu Shapiro-Wilka

 

Z kolei w grupie Niemców, zmiennymi których rozkład jest niezgodny z rozkładem normalnym okazały się być lata spędzone za granicą, stres zewnętrzny, stres intrapsychiczny, behawioralne radzenie sobie, a także skala walidacji. Niemniej jednak i tym razem mierzona asymetria nie została potwierdzona poprzez wysokość skośności,  a także dodatkowe obliczenia testem Kołmogorowa-Smirnowa.  Przegląd danych zawiera tabela 2.

Tabela 2

Podstawowe statystyki opisowe mierzonych zmiennych ilościowych wraz z testem Kołmogorowa-Smirnowa w grupie Niemców

M Mdn SD Sk. Kurt. Min. Maks. S-W Istotność
lata spędzone za granicą 2,45 3,00 1,04 -0,21 -1,18 1,00 4,00 0,85 <0,001
Poziom odczuwanego stresu ogółem 55,08 53,00 14,97 0,45 -0,71 32,00 90,00 0,96 0,113
Napięcie emocjonalne 20,40 20,00 6,28 0,23 -0,53 7,00 33,00 0,97 0,493
Stres zewnętrzny 17,40 16,50 4,91 0,68 -0,40 10,00 28,00 0,93 0,016
Stres intrapsychiczny 16,80 15,00 5,64 0,77 -0,04 9,00 31,00 0,93 0,017
Skala kłamstwa 18,78 18,00 4,46 0,47 -0,53 11,00 28,00 0,96 0,169
Globalne myślenie konstruktywne 61,10 62,00 8,18 -0,37 -0,84 44,00 75,00 0,95 0,089
Emocjonalne radzenie sobie 33,68 35,50 7,21 -0,62 -0,46 17,00 46,00 0,95 0,054
Behawioralne radzenie sobie 33,10 32,00 4,67 0,68 -0,34 26,00 44,00 0,94 0,026
Myślenie kategoryczne 29,75 30,00 4,91 -0,25 0,26 18,00 40,00 0,98 0,611
Myślenie ezoteryczne 24,30 24,00 6,58 0,29 -0,45 13,00 40,00 0,97 0,315
Naiwny optymizm 31,05 30,50 4,27 0,34 -0,32 24,00 41,00 0,98 0,512
Skala walidacji 21,90 21,00 2,43 -0,21 -0,68 17,00 25,00 0,87 <0,001

M ? średnia; Mdn ? mediana; SD ? odchylenie standardowe; Sk. ? skośność; Kurt. ? ­kurtoza; S-W ? wynik testu Shapiro-Wilka

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Związek pomiędzy skłonnością do myślenia destruktywnego a poziomem stresu

W celu zweryfikowania  czy pomiędzy  skłonnością do myślenia destruktywnego a poziomem stresu w podziale na badanych mieszkających w kraju i za granicą zachodzą istotne statystycznie związki przeprowadzona została analiza korelacji ze współczynnikiem r Pearsona. Jako pierwsza poddana analizie została grupa Polaków mieszkających w Polsce. Jak wskazują wartości zamieszczone w tabeli 3 wynik ogólny odczuwanego stresu koreluje istotnie statystycznie z globalnym myśleniem konstruktywnym, emocjonalnym radzeniem sobie, myśleniem kategorycznym oraz istotnie na poziomie tendencji statystycznej z behawioralnym radzeniem sobie. Dwa pierwsze związki charakteryzują się umiarkowaną siłą i ujemnym znakiem, korelacja z myśleniem kategorycznym jest umiarkowana i dodatnia, zaś z behawioralnym radzeniem sobie słaba i ujemna. Oznaczają one, że wśród badanych mieszkających w kraju poziom odczuwanego stresu ogółem wzrasta wraz ze spadkiem globalnego myślenia konstruktywnego, emocjonalnego i behawioralnego radzenia sobie, a także wraz ze wzrostem myślenia kategorycznego. Napięcie emocjonalne powiązane jest z tymi samymi skalami co ogólny wynik odczuwanego stresu, a także wnioski płynące z tych związków są analogiczne. Poza nimi obserwuje się jedynie korelacje istotną na poziomie tendencji statystycznej z myśleniem ezoterycznym. Dodatni charakter oraz niska siła tego związku oznaczają, że napięcie emocjonalne w tej grupie wzrasta wraz ze wzrostem myślenia ezoterycznego. Skala stresu zewnętrznego koreluje zaś istotnie na poziomie tendencji statystycznej, słabo i ujemnie wyłącznie z globalnym myśleniem konstruktywnym oraz emocjonalnym radzeniem sobie. Kierunek tych zależności świadczy o tym, że poziom stresu zewnętrznego wzrasta tym bardziej, im niższe są wyniki na wyżej wymienionych skalach. W zakresie stresu intrapsychicznego obserwuje się związek istotny statystycznie wyłącznie z myśleniem kategorycznym. Związek ten charakteryzuje się umiarkowanie dużą siłą i dodatnim kierunkiem, a co za tym idzie poziom stresu intrapsychicznego wśród Polaków zamieszkujących w Polsce jest wyższy wraz ze wzrostem myślenia kategorycznego. Zaś skala kłamstwa powiązana jest istotnie na poziomie tendencji statystycznej z myśleniem ezoterycznym. Dodatni charakter oraz niska siła tej relacji oznaczają, że wyniki na skali kłamstwa były tym wyższe, im wyższy był jednocześnie wynik na skali myślenia ezoterycznego.

Tabela 3

Korelacje pomiędzy skłonnością do myślenia destruktywnego a poziomem stresu w grupie Polaków mieszkających w kraju

Poziom odczuwanego stresu ogółem Napięcie emocjonalne Stres zewnętrzny Stres intrapsychiczny Skala kłamstwa
Globalne myślenie konstruktywne r Pearsona -0,37 -0,46 -0,28 -0,20 -0,08
Istotność 0,02 0,003 0,084 0,212 0,62
Emocjonalne radzenie sobie r Pearsona -0,33 -0,41 -0,29 -0,16 -0,03
Istotność 0,041 0,009 0,072 0,336 0,847
Behawioralne radzenie sobie r Pearsona -0,29 -0,38 -0,21 -0,12 -0,02
Istotność 0,079 0,016 0,197 0,456 0,918
Myślenie kategoryczne r Pearsona 0,42 0,37 0,20 0,40 0,09
Istotność 0,007 0,019 0,224 0,01 0,569
Myślenie ezoteryczne r Pearsona 0,24 0,27 0,20 0,15 0,29
Istotność 0,145 0,09 0,227 0,369 0,07
Naiwny optymizm r Pearsona 0,03 -0,01 0,02 0,04 0,06
Istotność 0,875 0,958 0,921 0,832 0,727
Skala walidacji r Pearsona -0,01 -0,01 -0,01 0,02 -0,14
Istotność 0,937 0,963 0,96 0,886 0,393

 

W przypadku zaś grupy mieszkających za granicą poziom odczuwanego stresu ogółem koreluje istotnie statystycznie z globalnym myśleniem konstruktywnym oraz z emocjonalnym radzeniem sobie. Ponadto istotnie na poziomie tendencji statystycznej z myśleniem kategorycznym. Dwa pierwsze związki są ujemne i silne, zaś z myśleniem kategorycznym jest słaby i dodatni. Oznaczają one, że ogólny poziom odczuwanego stresu wśród emigrantów wzrasta tym bardziej, im niższe jest globalne myślenie konstruktywne, emocjonalne radzenie sobie, a także wyższe myślenie kategoryczne. Wymiar napięcia emocjonalnego z kolei powiązany jest zaś istotnie statystycznie również z globalnym myśleniem konstruktywnym i emocjonalnym radzeniem sobie, ale także istotnie na poziomie tendencji statystycznej z behawioralnym radzeniem sobie. Wszystkie te związki mają ujemny charakter, przy czym dwa pierwsze są silne a ostatni ma niską siłę co oznacza, że wraz ze wzrostem globalnego myślenia konstruktywnego oraz emocjonalnego i behawioralnego radzenia sobie maleje poziom napięcia emocjonalnego wśród badanych emigrantów. Obserwuje się również istotne statystycznie zależności pomiędzy stresem zewnętrznym a globalnym myśleniem konstruktywnym oraz emocjonalnym radzeniem sobie. Oba związki cechują się ujemnym znakiem, jednakże związek z globalnym myśleniem jest silny a z emocjonalnym radzeniem sobie umiarkowany. Oznaczają one, że poziom stresu zewnętrznego w tej grupie wrasta wraz ze spadkiem wyników na dwóch wymienionych skalach. Z kolei stres intrapsychiczny, oprócz korelacji z globalnym myśleniem konstruktywnym i emocjonalnym radzeniem sobie, koreluje również istotnie statystycznie ze skalą walidacji. Związki te różni jednak siła, ponieważ związek ze skalą walidacji jest dodatni i umiarkowanie silny, zaś dwa pozostałe są ujemne i umiarkowanie silne. Co za tym idzie, im wyższe wyniki na skali walidacji oraz niższe na wymiarach globalnego myślenia i emocjonalnego radzenia sobie uzyskali badani, tym wyższy jest ich poziom stresu intrapsychicznego. Natomiast skala kłamstwa koreluje istotnie statystycznie z emocjonalnym i behawioralnym radzeniem sobie oraz istotnie na poziomie tendencji statystycznej z naiwnym optymizmem i skalą walidacji. Korelacje z emocjonalnym radzeniem sobie oraz skalą walidacji są ujemne i umiarkowanie silne, z behawioralnym radzeniem sobie umiarkowanie silny i dodatni, a z naiwnym optymizmem słaby i dodatni. Oznaczają one, że wynik na skali kłamstwa wzrasta wraz ze wzrostem behawioralnego radzenia sobie oraz naiwnego optymizmu oraz spadkiem emocjonalnego radzenia sobie i skalą walidacji. Brak jest innych istotnych statystycznie związków, a co za tym idzie pozostałe zmienne nie współistnieją ze sobą w badanych grupach.

Tabela 4

Korelacje pomiędzy skłonnością do myślenie destruktywnego a poziomem stresu w grupie Polaków mieszkających za granicą

Poziom odczuwanego stresu ogółem Napięcie emocjonalne Stres zewnętrzny Stres intrapsychiczny Skala kłamstwa
Globalne myślenie konstruktywne r Pearsona -0,64 -0,71 -0,53 -0,41 0,01
Istotność <0,001 <0,001 <0,001 0,009 0,945
Emocjonalne radzenie sobie r Pearsona -0,52 -0,59 -0,42 -0,33 -0,35
Istotność 0,001 <0,001 0,006 0,037 0,026
Behawioralne radzenie sobie r Pearsona -0,09 -0,29 <0,001 0,08 0,36
Istotność 0,582 0,068 0,998 0,613 0,022
Myślenie kategoryczne r Pearsona 0,28 0,26 0,22 0,23 0,04
Istotność 0,082 0,105 0,164 0,159 0,814
Myślenie ezoteryczne r Pearsona -0,03 0,08 -0,09 -0,06 0,05
Istotność 0,872 0,61 0,573 0,727 0,782
Naiwny optymizm r Pearsona 0,00 -0,20 -0,01 0,23 0,28
Istotność 0,996 0,226 0,942 0,163 0,078
Skala walidacji r Pearsona 0,22 0,02 0,18 0,33 -0,30
Istotność 0,169 0,913 0,261 0,04 0,058

 

 

 

6.3.Związek emigracji ze skłonnością do myślenia destruktywnego i poziomem stresu

W kolejnym kroku postanowiono sprawdzić czy pomiędzy Polakami mieszkającymi w Polsce a mieszkającymi w Niemczech istnieją istotne statystycznie różnice w zakresie skłonności do myślenia destruktywnego oraz poziomu stresu. W tym celu przeprowadzono test t Studenta dla prób niezależnych . W pierwszej kolejności analizie poddano skłonność do myślenia destruktywnego. W wyniku przeprowadzonej analizy okazało się, że porównywane grupy różnią się pomiędzy sobą istotnie na poziomie tendencji statystycznej wyłącznie w zakresie naiwnego optymizmu. Polacy mieszkający w Polsce charakteryzują się wyższym poziomem naiwnego optymizmu niż mieszkający w Niemczech. Z kolei miara siły efektu różnic d Cohena wskazuje, że są to dość słabe różnice. Natomiast pod względem pozostałych zmiennych mierzących skłonność do myślenia negatywnego badani nie różnili się pomiędzy sobą. Graficzne przedstawienie wyników zawiera rysunek 1.

Tabela 5

Różnice pod względem skłonności do myślenia destruktywnego w grupie Polaków mieszkających w kraju i zagranicą

Polska (n = 40) Niemcy (n = 40) 95% CI
M SD M SD t p LL UL d Cohena
Globalne myślenie konstruktywne 61,25 13,43 61,10 8,18 0,06 0,952 -4,82 5,12 0,013
Emocjonalne radzenie sobie 34,68 6,22 33,68 7,21 0,67 0,508 -2,00 4,00 0,149
Behawioralne radzenie sobie 33,10 6,64 33,10 4,67 <0,001 1,000 -2,56 2,56 <0,001
Myślenie kategoryczne 28,10 5,73 29,75 4,91 -1,38 0,170 -4,02 0,72 0,309
Myślenie ezoteryczne 23,88 6,85 24,30 6,58 -0,28 0,778 -3,42 2,57 0,063
Naiwny optymizm 32,80 4,79 31,05 4,27 1,73 0,089 -0,27 3,77 0,386
Skala walidacji 22,62 3,16 21,90 2,43 1,13 0,264 -0,55 1,98 0,254

 

Rysunek 1. Porównanie skal mierzących skłonność do myślenia destruktywnego w grupie Polaków mieszkających w kraju i zagranicą.

Następnie grupę zamieszkujących w Polsce i emigrantów porównano pod względem poziomu odczuwanego stresu. W tym celu również przeprowadzony został test t Studenta dla prób niezależnych. Jak wskazują wartości zamieszczone w tabeli 6 porównywane grupy różnią się pomiędzy sobą istotnie statystycznie w zakresie napięcia emocjonalnego oraz skali kłamstwa. W obu tych przypadkach emigranci uzyskali wyższe wyniki, a co za tym idzie mają oni wyższy poziom napięcia emocjonalnego, a także wyższe są ich wyniki na skali kłamstwa w porównaniu z badanymi mieszkającymi w kraju. Według miary siły efektu różnic są to umiarkowanie silne różnice. Natomiast brak jest innych istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupami w zakresie odczuwanego stresu. Graficzne przedstawienie wyników zawiera rysunek 2.

Tabela 6

Różnice pod względem poziomu stresu w grupie Polaków mieszkających w kraju i za granicą

Polska (n = 40) Niemcy (n = 40) 95% CI
M SD M SD t p LL UL d Cohena
Poziom odczuwanego stresu ogółem 51,72 16,09 55,08 14,97 -0,96 0,340 -10,32 3,61 0,216
Napięcie emocjonalne 17,28 6,16 20,40 6,28 -2,25 0,027 -5,89 -0,36 0,502
Stres zewnętrzny 16,95 5,46 17,40 4,91 -0,39 0,700 -2,78 1,88 0,087
Stres intrapsychiczny 16,73 9,11 16,80 5,64 -0,04 0,965 -3,45 3,30 0,010
Skala kłamstwa 16,28 4,63 18,78 4,46 -2,46 0,016 -4,52 -0,48 0,550

 

Rysunek 2. Porównanie skal mierzących poziom stresu w grupie Polaków mieszkających w kraju i zagranicą.

6.4. Związek pomiędzy latami spędzonymi za granicą a skłonnością do myślenia destruktywnego

W następnym kroku podjęto decyzję by sprawdzić czy pomiędzy latami spędzonymi za granicą a skłonnością do myślenia destruktywnego wśród badanych emigrantów zachodzi istotna statystycznie zależność przeprowadzona została analiza korelacji ze współczynnikiem r Pearsona. Niemniej jednak wynik tej analizy okazał się być nieistotny statystycznie, a więc czas zagranicą nie jest powiązany ze skłonnością do myślenia destruktywnego wśród badanych emigrantów.

Tabela 7

Korelacje pomiędzy latami spędzonymi za granicą a skłonnością do myślenia destruktywnego

lata spędzone za granicą
Globalne myślenie konstruktywne r Pearsona 0,03
Istotność 0,866
Emocjonalne radzenie sobie r Pearsona -0,10
Istotność 0,501
Behawioralne radzenie sobie r Pearsona 0,08
Istotność 0,596
Myślenie kategoryczne r Pearsona -0,08
Istotność 0,626
Myślenie ezoteryczne r Pearsona 0,00
Istotność 0,992
Naiwny optymizm r Pearsona -0,25
Istotność 0,103
Skala walidacji r Pearsona -0,08
Istotność 0,61

 

 

W ramach przedstawienia porównania współczynników regresji określających związek pomiędzy skłonnością do myślenia destruktywnego a poziomem stresu w grupie Polaków mieszkających w kraju i za granicą posłużono się kalkulatorem internetowym autorstwa Daniela Soper. W celu uzyskania koniecznych współczynników niestandaryzowanych B oraz błędu standardowego przeprowadzono wstępnie szereg modeli regresji jednozmiennych metodą wprowadzania. Jako zmienne zależne wprowadzano do modelu kolejne wymiary mierzące poziom stresu, zaś jako predyktory skale mierzące skłonność do myślenia destruktywnego z wyłączeniem wskaźnika globalnego. W wyniku przeprowadzonych porównań uzyskano wynik istotny na poziomie tendencji statystycznej wyłącznie pomiędzy skalą kłamstwa a behawioralnym radzeniem sobie. W grupie Polaków mieszkających w kraju współczynniki regresji okazały się być nieistotne statystycznie ? B = -0,012; SE = 0,113; p = 0,918, zaś w grupie Polaków mieszkających za granicą istotne – B = 0,345; SE = 0,145; p < 0,05, co oznacza, że w grupie tej wraz ze wzrostem wyników na skali behawioralnego radzenia sobie jednostkę obserwuje się jednoczesny wzrost wyników na skali kłamstwa o 0,345 jednostki. Z uwagi na nieistotny statystycznie wynik w grupie Polaków mieszkających w Polsce w ich zakresie takich wniosków nie można wyciągnąć. Brak jest również innych istotnych statystycznie różnic pomiędzy siłą związków skłonnością do myślenia destruktywnego a poziomem stresu w grupie Polaków mieszkających w kraju i za granicą. Przegląd danych przedstawia tabela (nr).

 

 

 

 

 

Tabela (nr)

Porównanie związków pomiędzy skłonnością do myślenia destruktywnego a poziomem stresu w grupie Polaków mieszkających w kraju i za granicą

Poziom odczuwanego stresu ogółem Napięcie emocjonalne Stres zewnętrzny Stres intrapsychiczny Skala kłamstwa
Emocjonalne radzenie sobie t(df) 0,455(75) 0,591(76) 0,200(75) 0,114(76) 0,602(76)
P 0,650 0,556 0,842 0,910 0,549
Behawioralne radzenie sobie t(df) 0,613(75) 0,163(76) 0,798(75) 0,900(76) 1,941(76)
P 0,541 0,871 0,427 0,370 0,056
Myślenie kategoryczne t(df) 0,538(75) 0,252(76) 0,154(75) 1,275(76) 0,203(76)
P 0,592 0,801 0,878 0,206 0,840
Myślenie ezoteryczne t(df) 1,177(75) 0,793(76) 1,283(75) 0,952(76) 1,078(76)
P 0,243 0,430 0,203 0,344 0,284
Naiwny optymizm t(df) 0,107(75) 0,882(76) 0,126(75) 0,621(76) 1,056(76)
P 0,916 0,380 0,901 0,537 0,294