PSYCHOMETRIA – POMOC

 


Potrzebujesz pomocy w zakresie stworzenia narzędzia badawczego, adaptacji kulturowej, oceny zgodności sędziów kompetentnych, analizy rzetelności lub trafności? Świetnie! Psychometria to nasza pasja a pomoc z psychometrii to coś czym zajmujemy się na co dzień.


Tyle narzędzi badawczych powstało od podstaw z naszym udziałem lub zostało zaadaptowanych do polskich warunków

Analizowaliśmy trafność i rzetelność tylu kwestionariuszy Waszego autorstwa

Tylu studentom pomogliśmy w zaliczeniu zajęć oraz zdaniu egzaminu z psychometrii

Tyle prac badawczych obroniło się lub zostało opublikowanych dzięki naszej pomocy z zakresu psychometrii

Analiza rzetelności, analiza trafności, moc dyskryminacyjna, alfa Cronbacha, konfirmacyjna analiza czynnikowa (CFA), eksploracyjna analiza czynnikowa (EFA), analiza głównych składowych, wykres osypiska, korelacje wewnątrzklasowe, normalizacja, IRT i inne. Nie rozumiesz? Wyjaśnimy. Chcesz zastosować? Pomożemy.

STRONA W BUDOWIE