ALFA CRONBACHA

ALFA CRONBACHA

Alfa Cronbacha – najczęściej używany w psychologii współczynnik rzetelności kwestionariuszy, rozumianej, jako spójność wewnętrzna narzędzia. Podczas gdy trafność narzędzia dotyczy tego czy mierzy ono to, co ma mierzyć, to rzetelność dotyczy tego czy robi to dobrze, precyzyjnie. W praktyce oznacza to, że odpowiedzi badanych na pytania wchodzące w skład skali testu powinny być ze sobą wzajemnie skorelowane. Przykładowo, jeśli mamy 10 pytań mierzących samoocenę, to niezależnie czy badany ma ją wysoką czy niską, powinien podobnie odpowiedzieć na wszystkie pytania (np wszędzie zaznaczyć ‘1’ bądź ‘5’). Współczynnik Alfy Cronbacha dotyczy korelacji między pozycjami testu, liczonej jako korelację każdego itemu (pozycji) z sumą wszystkich innych itemów.

Im wyższa jest spójność wewnętrzna testu, tym wyższa jest wartość Alfy Cronbacha. Przyjmuje się różne wartości minimalne tej statystyki, zwykle 0,60 lub 0,70, choć oczywiście im wartość ta wyższa, tym lepiej. Analiza rzetelności jest elementem procedury walidacyjnej testu/kwestionariusza, jednak powinna zostać ona sprawdzona w każdym pojedynczym badaniu. Wysoka rzetelność skal z próby normalizacyjnej, nie gwarantuje rzetelnego pomiaru w każdym badaniu.

Konsultacje w naszej firmie są zawsze darmowe. Zadaj nam jakiekolwiek pytanie a odpowiedź uzyskasz najczęściej już po kilku godzinach. 

– KLIKNIJ TUTAJ A STATYSTYKA PRZESTANIE BYĆ DLA CIEBIE PROBLEMEM –

ANALIZA STATYSTYCZNA DO PRACY MAGISTERSKIEJ, STATYSTYKA DO DOKTORATU, OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ

Zajmiemy się dla Ciebie wszystkim czym trzeba. Zobacz co piszą o nas Ci, którzy skorzystali z naszej pomocy https://www.facebook.com/pogotowiestatystyczne/reviews/

Dołącz do kilku tysięcy zadowolonych klientów. 

mail: info@pogotowiestatystyczne.pl 

tel: 501 599 278

 KRÓTKIE TERMINY / KONKURENCYJNE CENY / NAJWYŻSZA JAKOŚĆ