AMOS

AMOS

AMOS – jest oprogramowaniem statystycznym, które służy do analizy struktur założonych modeli teoretycznych. Jest dodany jako moduł SPSS i wykorzystywany jest do modelowania równań strukturalnych, przeprowadzania analizy ścieżek bądź analizy czynnikowej. Wykorzystywany jest także do analizy kowariancji oraz modelowania przyczynowego.

Przy jego pomocy można graficznie zaprezentować modelowanie równań strukturalnych (SEM).

Jako program tworzy dane wyjściowe każdego testowanego modelu. Raport zawiera następujące zagadnienia:

  • Podsumowanie zmiennych (Variable summary) – informacje na temat tego, ile zmiennych wykorzystano do analiz, które z nich są obserwowalne,
    a które nieobserwowalne, znajdują się tutaj także informacje na temat normalności rozkładu (Asssesment the Normality: skośność, kurtoza) oraz wartość odległości d-Mahalanobisa.
  • Oszacowania (Estimates) – informacje m.in. na temat współczynników regresji (standaryzowanych i niestandaryzowanych), reszt, korelacji, kowiariancji, efektów bezpośrednich, pośrednich czy efektów łącznych.
  • Indeks modyfikacji (Modification Indices) – wskaźniki modyfikacji pozwalają na dokonanie modyfikacji w założonym modelu. Jeśli ich wartość jest duża, wówczas można dodać kolejną ścieżkę zasugerowaną przez wartość M.I.
  • Dopasowanie modelu (Model Fit) – informacje na temat dopasowania modelu do danych. Ujęte są tutaj wartości indeksów dopasowania tj.: GFI, RMR, TLI, CFI, RMSEA i innych.

Konsultacje w naszej firmie są zawsze darmowe. Zadaj nam jakiekolwiek pytanie a odpowiedź uzyskasz najczęściej już po kilku godzinach. 

– KLIKNIJ TUTAJ A STATYSTYKA PRZESTANIE BYĆ DLA CIEBIE PROBLEMEM –

ANALIZA STATYSTYCZNA DO PRACY MAGISTERSKIEJ, STATYSTYKA DO DOKTORATU, OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ

Zajmiemy się dla Ciebie wszystkim czym trzeba. Zobacz co piszą o nas Ci, którzy skorzystali z naszej pomocy https://www.facebook.com/pogotowiestatystyczne/reviews/

Dołącz do kilku tysięcy zadowolonych klientów. 

mail: info@pogotowiestatystyczne.pl 

tel: 501 599 278

 KRÓTKIE TERMINY / KONKURENCYJNE CENY / NAJWYŻSZA JAKOŚĆ