ANALIZA CZYNNIKOWA

ANALIZA CZYNNIKOWA

Analiza czynnikowa – rodzaj metody, która pozwalaja zredukować grupę zmiennych w jak najmniejszą ilość zbiorów, które są spójne wewnątrzgrupowo, ale różne międzygrupowo. 

Przykładowo, badacz skonstruował kwestionariusz, za pomocą którego badani określali swój charakter, poprzez ustosunkowanie się do 30 wymienionych cech. Mimo różnorodności odpowiedzi, okazuje się, że można je pogrupować na 3 cechy-czynniki, a w skład każdego wchodzi 10 cech szczegółowych. Wynika to z tego, że odpowiedzi w obrębie czynników współwystępują (są silnie skorelowane), natomiast brak jest znacznego związku między czynnikami. Oznacza to, że każda grupa 10 odpowiedzi mierzy tę samą cechę ogólna, ale same cechy ogóle są odrębne od siebie.

Istnieją dwa podejścia w analizie czynnikowej:
– eksploracyjne (szukające), w której czynniki są nieznane i zostają wyodrębnione na podstawie analizy danych
– konfirmacyjne (potwierdzające), w którym struktura jest z góry założona (np. w modelu teoretycznym) i dzięki analizie możemy sprawdzić czy rzeczywiście dane ją odzwierciedlają

Konsultacje w naszej firmie są zawsze darmowe. Zadaj nam jakiekolwiek pytanie a odpowiedź uzyskasz najczęściej już po kilku godzinach. 

– KLIKNIJ TUTAJ A STATYSTYKA PRZESTANIE BYĆ DLA CIEBIE PROBLEMEM –

ANALIZA STATYSTYCZNA DO PRACY MAGISTERSKIEJ, STATYSTYKA DO DOKTORATU, OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ

Zajmiemy się dla Ciebie wszystkim czym trzeba. Zobacz co piszą o nas Ci, którzy skorzystali z naszej pomocy https://www.facebook.com/pogotowiestatystyczne/reviews/

Dołącz do kilku tysięcy zadowolonych klientów. 

mail: info@pogotowiestatystyczne.pl 

tel: 501 599 278

 KRÓTKIE TERMINY / KONKURENCYJNE CENY / NAJWYŻSZA JAKOŚĆ