ANALIZA REGRESJI LINIOWEJ

ANALIZA REGRESJI LINIOWEJ

 Analiza regresji liniowej – analiza, która pozwala przetestować związek między zmiennymi ilościowymi (choć możemy też jako predyktory wprowadzać zmienne nominalne – dwukategorialne albo kodowane metodą dummy coding). Można traktować ją, jako rozszerzenie analizy korelacji. O ile analiza korelacji dotyczy zawsze związku między parą zmiennych, tak w analizie regresji możemy wprowadzać wiele zmiennych, jako zmienne wyjaśniające (regresja wielozmiennowa) i w ten sposób możemy przewidywać wartości zmiennej zależnej na podstawie większej ilości zmiennych.

Analiza regresji pozwala z jednej strony na sprawdzenie czy zbudowany model pozwala istotnie przewidzieć wartość zmiennej wyjaśnianej, a z drugiej strony określić, które predyktory pozwalają istotnie ją przewidywać. W pierwszej kolejności należy zatem sprawdzić dopasowanie modelu za pomocą analizy wariancji. Jeśli okazuje się ono istotne statystycznie, przechodzimy do odczytania współczynników standaryzowanych beta oraz ich poziomu istotności. Następnie, należy określić procent wyjaśnianej wariancji poprzez odczytanie statystyki (najlepiej skorygowanego) R2.

W analizie regresji wielozmiennowej możemy zastosować kilka metod selekcji predyktorów do modelu. Predyktory można wprowadzić jednocześnie (metoda wprowadzenia) bądź w kilku krokach – w tym wypadku samodzielnie włączając predyktory do modelu (metoda hierarchiczna) bądź pozwalając, aby program zrobił to automatycznie na bazie statystyki modeli (metoda krokowa, selekcji postępującej, usuwania).

Konsultacje w naszej firmie są zawsze darmowe. Zadaj nam jakiekolwiek pytanie a odpowiedź uzyskasz najczęściej już po kilku godzinach. 

– KLIKNIJ TUTAJ A STATYSTYKA PRZESTANIE BYĆ DLA CIEBIE PROBLEMEM –

ANALIZA STATYSTYCZNA DO PRACY MAGISTERSKIEJ, STATYSTYKA DO DOKTORATU, OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ

Zajmiemy się dla Ciebie wszystkim czym trzeba. Zobacz co piszą o nas Ci, którzy skorzystali z naszej pomocy https://www.facebook.com/pogotowiestatystyczne/reviews/

Dołącz do kilku tysięcy zadowolonych klientów. 

mail: info@pogotowiestatystyczne.pl 

tel: 501 599 278

 KRÓTKIE TERMINY / KONKURENCYJNE CENY / NAJWYŻSZA JAKOŚĆ