CENTRALNE TWIERDZENIE GRANICZNE

CENTRALNE TWIERDZENIE GRANICZNE

Centralne twierdzenie graniczne to teoria uważana za najważniejszą dla wnioskowania statystycznego i przeprowadzania parametrycznych metod analiz. Wskazuje ona na to, że jeśli będziemy losować z populacji wiele próbek to rozkład średnich z tych próbek będzie zbliżony do rozkładu normalnego (nawet jeśli rozkład danej właściwości w populacji nie ma rozkładu normalnego), a średnia z tych średnich będzie taka sama (lub bardzo zbliżona) do średniej w populacji. Po drugie wartość błędu standardowego z tego rozkładu będzie tym mniejsza, im większe będą losowane próbki. Brzmi to skomplikowanie, ale wszystko pokazujemy na naszym filmie.

W praktyce Centralne Twierdzenie Graniczne oznacza, że im większa będzie liczebność naszej badanej próby w pojedynczym badaniu, tym większa jest szansa, że pochodzi ona z rozkładu średnich z cechy o rozkładzie normalnym. Jest to podstawowym założeniem testów parametrycznych, więc ustalając dostatecznie dużą liczebność próby zapewniamy sobie teoretyczne uzasadnienie do stosowania tych testów – przypomnę, że założeniem testów parametrycznych nie jest to, aby rozkład z próby był normalny, ale aby normalny był rozkład z populacji, z której pochodzi próba. Dodatkowo, im większa jest badan próba, tym większa jest szansa na bardziej precyzyjne odzwierciedlenie średniej z populacji (z racji tego że maleje błąd standardowy średnich z cechy). Przyjmuje różne wielkości próby, jako wystarczająco duże – niektórzy mówią o 30, niektórzy o 100 badanych – w praktyce, to zależy od rozkładu cechy w populacji.

Konsultacje w naszej firmie są zawsze darmowe. Zadaj nam jakiekolwiek pytanie a odpowiedź uzyskasz najczęściej już po kilku godzinach. 

– KLIKNIJ TUTAJ A STATYSTYKA PRZESTANIE BYĆ DLA CIEBIE PROBLEMEM –

ANALIZA STATYSTYCZNA DO PRACY MAGISTERSKIEJ, STATYSTYKA DO DOKTORATU, OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ

Zajmiemy się dla Ciebie wszystkim czym trzeba. Zobacz co piszą o nas Ci, którzy skorzystali z naszej pomocy https://www.facebook.com/pogotowiestatystyczne/reviews/

Dołącz do kilku tysięcy zadowolonych klientów. 

mail: info@pogotowiestatystyczne.pl 

tel: 501 599 278

 KRÓTKIE TERMINY / KONKURENCYJNE CENY / NAJWYŻSZA JAKOŚĆ