TEST NIEZALEŻNOŚCI CHI KWADRAT

TEST NIEZALEŻNOŚCI CHI KWADRAT

Test niezależności chi-kwadrat – test służący do oceny zależności pomiędzy rozkładem częstości odpowiedzi w zakresie jednej zmiennej, w odniesieniu do drugiej zmiennej. Zazwyczaj test ten wykorzystywany jest przy analizie zmiennych nominalnych lub zmiennej nominalnej z porządkową. Testowane zależności obrazuje się zazwyczaj za pomocą tabel krzyżowych.

Przykładowo, chcemy sprawdzić czy rodzaj preferowanej muzyki zależy od płci:

 

mężczyzna

kobieta

 

N

%

N

%

metal

10

15,4%

7

8,8%

jazz

8

12,3%

21

26,3%

muzyka pop

18

27,7%

35

43,8%

rock

14

21,5%

14

17,5%

ogółem

65

100,0%

80

100,0%

 

Test niezależności chi kwadrat pozwala ocenić czy zaobserwowany rozkład (tutaj – preferowany gatunek muzyki) zależy od drugiej zmiennej (tutaj – płci). Mimo, że proporcje poszczególnych odpowiedzi dla obu płci jest różny, różnice te mogą być przypadkowe – wynikać faktu, że akurat takie osoby wylosowaliśmy z populacji. Należy zatem sprawdzić czy rozbieżności te są na tyle duże, aby uznać je za rzeczywisty wpływ zmiennej niezależnej. Obliczenia te polegają na porównaniu zaobserwowanych wartości z wartościami oczekiwanymi. W podanym przykładzie, mamy cztery gatunki muzyki i punktem wyjścia jest założenie, że każdego z nich będzie słuchać 25% kobiet i mężczyzn. Poprzez porównanie wielkości odchyleń wartości uzyskanych, od wartości oczekiwanych, możemy wyciągnąć wniosek czy występowaniu zależności lub niezależności rozkładów odpowiedzi. Istotność statystyczna testu chi kwadrat wyliczana jest na podstawie różnic między odchyleniami oraz na podstawie rozmiaru testowanej tabeli krzyżowej (stopni swobody). Uzyskana wartość statystyki testowej oraz stopni swobody pozwala na odczytanie z tabeli (oczywiście obecnie robią to programy statystyczne) wartości istotności statystycznej.

Analiza testem niezależności chi kwadrat wymaga spełnienia kilku założeń. W przypadku ich niespełnienia stosuje się skorygowane wartości statystyki testowej i istotności statystycznej – np poprawkę na ciągłość Yates’a.

Warto pamiętać, że test niezależności chi kwadrat jest jednym z kilku rodzajów testów opartych na rozkładzie chi kwadrat, inne z nich to np:
– test chi kwadrat dobroci dopasowania
– test zgodności chi kwadrat
– test chi kwadrat homogeniczności 

Konsultacje w naszej firmie są zawsze darmowe. Zadaj nam jakiekolwiek pytanie a odpowiedź uzyskasz najczęściej już po kilku godzinach. 

– KLIKNIJ TUTAJ A STATYSTYKA PRZESTANIE BYĆ DLA CIEBIE PROBLEMEM –

ANALIZA STATYSTYCZNA DO PRACY MAGISTERSKIEJ, STATYSTYKA DO DOKTORATU, OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ

Zajmiemy się dla Ciebie wszystkim czym trzeba. Zobacz co piszą o nas Ci, którzy skorzystali z naszej pomocy https://www.facebook.com/pogotowiestatystyczne/reviews/

Dołącz do kilku tysięcy zadowolonych klientów. 

mail: info@pogotowiestatystyczne.pl 

tel: 501 599 278

 KRÓTKIE TERMINY / KONKURENCYJNE CENY / NAJWYŻSZA JAKOŚĆ