KORELACJA CZĄSTKOWA

KORELACJA CZĄSTKOWA

Korelacja cząstkowa – korelacja między dwiema zmiennymi po uwzględnieniu wpływu innego czynnika (jednego lub wielu) na obie analizowane zmienne. Miara ta pozwala na kontrolowanie (i usuwanie) znaczenia zmiennych (nazywanych współzmiennymi), które nie są przedmiotem badania, ale wpływają na korelację między badanymi zmiennymi – są związane z obiema korelowanymi zmiennymi.

Przykładem jest dodatnia korelacja między poziomem zniszczeń spowodowanych pożarem a liczbą strażaków pracujących przy gaszeniu danego pożaru. Okazuje się, ze im więcej jest strażaków, tym poziom zniszczeń również jest większy – czy to oznacza, że strażacy dokonują zniszczeń? Nie, ponieważ jeśli w tym związku uwzględnimy wielkość samego pożaru, wspomniana korelacja zanika.

Analiza ta związana jest mocno z logiką przeprowadzania wielozmiennowej analizy regresji liniowej oraz analizy mediacjiZależnie od liczby kontrolowanych zmiennych mówimy o korelacji cząstkowej pierwszego rzędu (jedna zmienna), drugiego rzędu (dwie zmienne) itd. Kontrolowane zmienne mogą mieć zarówno postać ilościową, jak i nominalną dychotomiczną (np. płeć).

Korelacja cząstkowa pozwala na pomiar jedynie liniowych związków. Wyrażana jest współczynnikiem korelacji r Pearsona, zatem przyjmuje wartości od -1 do 1.

 

Konsultacje w naszej firmie są zawsze darmowe. Zadaj nam jakiekolwiek pytanie a odpowiedź uzyskasz najczęściej już po kilku godzinach. 

– KLIKNIJ TUTAJ A STATYSTYKA PRZESTANIE BYĆ DLA CIEBIE PROBLEMEM –

ANALIZA STATYSTYCZNA DO PRACY MAGISTERSKIEJ, STATYSTYKA DO DOKTORATU, OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ

Zajmiemy się dla Ciebie wszystkim czym trzeba. Zobacz co piszą o nas Ci, którzy skorzystali z naszej pomocy https://www.facebook.com/pogotowiestatystyczne/reviews/

Dołącz do kilku tysięcy zadowolonych klientów. 

mail: info@pogotowiestatystyczne.pl 

tel: 501 599 278

 KRÓTKIE TERMINY / KONKURENCYJNE CENY / NAJWYŻSZA JAKOŚĆ