KORELACJA SEMICZĄSTKOWA

KORELACJA SEMICZĄSTKOWA

Korelacja semicząstkowa (częściowa) – korelacja między dwiema zmiennymi po uwzględnieniu skorelowania jednej ze zmiennych (traktowanej jako zmienna zależna) z innym czynnikiem (jednym lub wieloma). Miara ta pozwala na kontrolowanie (i usuwanie) znaczenia zmiennych (nazywanych współzmiennymi), które nie są przedmiotem badania, ale korelują z badanymi zmiennymi. Co ważne, w przypadku korelacji semicząstkowej wpływ współzmiennych kontrolowany jest tylko dla zmiennej zależnej.

Dla przykładu rozważmy badanie, w którym analizujemy związek pomiędzy inteligencją a ocenami szkolnymi. Wiemy, że klasa społeczna różnicuje zarówno poziom inteligencji, jak i oceny szkolne. Po skorygowaniu ocen szkolnych o wpływ klasy społecznej dokonujemy korelacji inteligencji i ocen szkolnych otrzymując współczynnik korelacji semicząstkowej.

Korelacja semicząstkowa pozwala na pomiar jedynie liniowych związków. Wyrażana jest współczynnikiem korelacji r Pearsona, zatem przyjmuje wartości od -1 do 1.

Konsultacje w naszej firmie są zawsze darmowe. Zadaj nam jakiekolwiek pytanie a odpowiedź uzyskasz najczęściej już po kilku godzinach. 

– KLIKNIJ TUTAJ A STATYSTYKA PRZESTANIE BYĆ DLA CIEBIE PROBLEMEM –

ANALIZA STATYSTYCZNA DO PRACY MAGISTERSKIEJ, STATYSTYKA DO DOKTORATU, OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ

Zajmiemy się dla Ciebie wszystkim czym trzeba. Zobacz co piszą o nas Ci, którzy skorzystali z naszej pomocy https://www.facebook.com/pogotowiestatystyczne/reviews/

Dołącz do kilku tysięcy zadowolonych klientów. 

mail: info@pogotowiestatystyczne.pl 

tel: 501 599 278

 KRÓTKIE TERMINY / KONKURENCYJNE CENY / NAJWYŻSZA JAKOŚĆ