SKOŚNOŚĆ

SKOŚNOŚĆ

Skośność – miara symetrii/asymetrii rozkładu. Jeśli rozkład jest idealnie symetryczny, wartość skośności wynosi zero. Z kolei jej wartości ujemne wskazuję na rozkład lewoskośny (wydłużone jest lewe ramię rozkładu), a dodatni na prawoskośny (wydłużone jest prawe ramię rozkładu).

W praktyce, wartość skośności obrazuje, na ile wartość średniej arytmetycznej trafnie odzwierciedla rzeczywistą tendencję centralną rozkładu. W przypadku wysokiej wartości średnia arytmetyczna nie odzwierciedla właściwie najbardziej typowej mierzonej wartości. W takim wypadku możemy podejrzewać istnienie wartości odstających w rozkładzie i w rezultacie dokonać korekty danych lub zastosować testy nieparametryczne.

Wartość skośności jest bardzo ważna przy ocenie symetrii rozkładu zmiennej. Mimo, że decyzję o przeprowadzeniu testów parametrycznych/nieparametrycznych podejmuje się często na podstawie testów normalności rozkładu (Shapiro-Wilka / Kołmogorowa-Smirnowa), przyjmuje się, że dla rozkładów o wartości skośności mniejszej niż wartość bezwzględna 1 (i wartości kurtozy mniejszej niż wartość bezwzględna 2), zasadne jest stosowanie testów parametrycznych.

Konsultacje w naszej firmie są zawsze darmowe. Zadaj nam jakiekolwiek pytanie a odpowiedź uzyskasz najczęściej już po kilku godzinach. 

– KLIKNIJ TUTAJ A STATYSTYKA PRZESTANIE BYĆ DLA CIEBIE PROBLEMEM –

ANALIZA STATYSTYCZNA DO PRACY MAGISTERSKIEJ, STATYSTYKA DO DOKTORATU, OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ

Zajmiemy się dla Ciebie wszystkim czym trzeba. Zobacz co piszą o nas Ci, którzy skorzystali z naszej pomocy https://www.facebook.com/pogotowiestatystyczne/reviews/

Dołącz do kilku tysięcy zadowolonych klientów. 

mail: info@pogotowiestatystyczne.pl 

tel: 501 599 278

 KRÓTKIE TERMINY / KONKURENCYJNE CENY / NAJWYŻSZA JAKOŚĆ