STANDARYZACJA

STANDARYZACJA

Standaryzacja – to rodzaj normalizacji zmiennej polegający na odjęciu od wartości zmiennej średniej z populacji (M), a następnie podzielenie jej przez odchylenie standardowe (SD), aby dać nową zmienną ze średnią wartością oczekiwaną 0 i odchyleniem standardowym 1.

Standaryzacja pozwala na transformację zmiennej mianowanej na zmienną niemianowaną. Przekształcone wartości nazywane są wartościami Z (Z-scores, Z-values) lub wynikami standaryzowanymi. Procedura ta jest często stosowana w naukach medycznych. 

Dzięki standaryzacji średnie otrzymane z różnych źródeł (w różnych jednostkach lub w różnych skalach) mogą być między sobą porównywane. Standaryzacji podlegać mogą takie zmienne jak wiek, waga, BMI, ocena w skali MSCEIT, ocena w skali Inteligencji Emocjonalnej itp. Standaryzacja używana jest również do wykrywania zmiennych odstających, obliczenia siły efektu (np. współczynnika d Cohena jako wystandaryzowanej różnicy między średnimi) oraz wykonywana jako etap wstępnego przetwarzania przed wieloma modelami uczenia maszynowego (m.in. k-średnich, grupowania, algorytmem regresji Lasso).

 

 

 

Konsultacje w naszej firmie są zawsze darmowe. Zadaj nam jakiekolwiek pytanie a odpowiedź uzyskasz najczęściej już po kilku godzinach. 

– KLIKNIJ TUTAJ A STATYSTYKA PRZESTANIE BYĆ DLA CIEBIE PROBLEMEM –

ANALIZA STATYSTYCZNA DO PRACY MAGISTERSKIEJ, STATYSTYKA DO DOKTORATU, OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ

Zajmiemy się dla Ciebie wszystkim czym trzeba. Zobacz co piszą o nas Ci, którzy skorzystali z naszej pomocy https://www.facebook.com/pogotowiestatystyczne/reviews/

Dołącz do kilku tysięcy zadowolonych klientów. 

mail: info@pogotowiestatystyczne.pl 

tel: 501 599 278

 KRÓTKIE TERMINY / KONKURENCYJNE CENY / NAJWYŻSZA JAKOŚĆ