TEST MANNA WHITNEY’A

TEST MANNA WHITNEY’A

Test Manna-Whitney’a – nieparametryczny odpowiednik testu t Studenta dla prób niezależnych. Stosujemy go, gdy chcemy porównać dwie grupy pod względem jakiejś zmiennej ilościowej, dokładnie tak jak w przypadku wspomnianego testu t Studenta. Mamy tutaj jednak kilka zasadniczych różnic:

– test Manna-Whitney’a jest testem nieparametrycznym, co oznacza, że możemy go wykorzystać także wtedy, gdy rozkład danych nie odpowiada kryterium dopasowania do rozkładu normalnego oraz gdy rozkład danych jest znacząco asymetryczny względem średniej; możemy go również zastosować, gdy nasza zmienna ilościowa ma charakter porządkowy

– test Manna-Whitney’a porównuje każdą z obserwacji względem średnich rang, a nie średniej. Z uwagi na to, że średnie rangi są miarą dla wielu stosunkowo abstrakcyjną przy raportowaniu jego wyników warto zwrócić uwagę na wartość mediany w obu grupach i na tej podstawie wyciągnąć wnioski, a nie porównując średnie arytmetyczne czy średnie rangi. Jeśli jednak test Manna-Whitney’a zamiast t Studenta wykonujecie ze względu na skrajnie nierównoliczne grupy i heterogeniczne wariancje to możecie zaraportować średnie arytmetyczne i odchylenia standardowe czyli M = …; SD = … .

– test Manna-Whitney’a nie wymaga spełnienia założenia o równoliczności porównywanych grup

 

 

Konsultacje w naszej firmie są zawsze darmowe. Zadaj nam jakiekolwiek pytanie a odpowiedź uzyskasz najczęściej już po kilku godzinach. 

– KLIKNIJ TUTAJ A STATYSTYKA PRZESTANIE BYĆ DLA CIEBIE PROBLEMEM –

ANALIZA STATYSTYCZNA DO PRACY MAGISTERSKIEJ, STATYSTYKA DO DOKTORATU, OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ

Zajmiemy się dla Ciebie wszystkim czym trzeba. Zobacz co piszą o nas Ci, którzy skorzystali z naszej pomocy https://www.facebook.com/pogotowiestatystyczne/reviews/

Dołącz do kilku tysięcy zadowolonych klientów. 

mail: info@pogotowiestatystyczne.pl 

tel: 501 599 278

 KRÓTKIE TERMINY / KONKURENCYJNE CENY / NAJWYŻSZA JAKOŚĆ