estymacja punktowa

Estymacja punktowa to metoda statystyczna mająca na celu oszacowanie wartości badanej zmiennej. Chodzi tu o znalezienie konkretnej liczby (nie przedziału), która jest estymatorem parametru w populacji (w odróżnieniu od estymacji przedziałowej).

PRZYKŁAD: Kiedy chcemy sprawdzić jaki średni czas zajmuje mężczyznom w populacji przebiegnięcie dystansu z punktu A do punktu B.

Trochę więcej o estymacji punktowej dowiecie się z Wikipedii … choć podobnie mało jak tutaj :) —-> click