fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | Homoscedastyczność

Homoscedastyczność

Homoscedastyczności (stałość wariancji) – założenie, które dotyczy rozproszenia reszt, czyli odległości rzeczywistych wyników od linii regresji. Zgodnie z tym założeniem reszty powinny mieć zarówno dla wysokich, jaki i dla niskich wartości zmiennej niezależnej podobne rozproszenie wokół linii regresji. Oznacza to, że punkty określające rzeczywiste wyniki osób badanych powinny być podobnie odległe dla różnych poziomów zmiennej niezależnej. Gdy dla niskich wartości zmiennej niezależnej punkty leżą bliżej linii regresji (reszty są małe), a dla wysokich wartości zmiennej niezależnej oddalają się znacznie od linii (reszty są duże), powinna nas skłaniać do dużej ostrożności w stosowaniu prostej analizy regresji. Inaczej mówiąc, jeśli założenie o homoscedastyczności jest spełnione, punkty na wykresie rozrzutu powinny być w miarę równomiernie rozrzucone po całej powierzchni wykresu, nie powinny układać się w żaden charakterystyczny sposób.

 

Poniżej przedstawiony jest przykład homo i heteroscedastyczności (źródło -> kilk)

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy