fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | Randomizacja II stopnia

Randomizacja II stopnia

Randomizacja to proces używany do przypisania uczestników do grup w badaniu w sposób, który nie faworyzuje jednej grupy nad drugą. Można to zrobić na dwóch różnych poziomach głębokości: na pierwszym poziomie uczestnicy są randomizowani do grup leczenia, na drugim grupy leczenia są randomizowane do grup kontrolnych.

Innymi słowy: randomizacja II stopnia polega na podzieleniu pacjentów na grupy (tak samo jak w randomizacji I stopnia), a następnie część z nich jest przeniesiona do drugiej grupy, gdzie wszystkie kategorie (czyli np. osoby) są zamknięte. Jedyne dziedziczenie występuje ze względu na pierwsze pojawienie się wybranego kryterium. Randomizacja II stopnia polega więc na losowym doborze osób do grup badawczych spośród osób dobranych w randomizacji I stopnia. 

W przypadku randomizacji II stopnia losowanie jest częścią procedury zdobywania informacji na temat próby (lub grupy docelowej), ale nie jest ono wykorzystywane do wyboru cząstkowych osób do dalszej analizy. A więc jest to proces wybierania próby, którego wyniki będą porównywane w badaniu. W przypadku randomizacji I stopnia cała próba jest zależna od losowania.

COFNIJ

wróć do spisu wszystkich pojęć

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy