fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | Zmienna latentna

Zmienna latentna

Zmienna latentna nazywana jest również teoretyczną lub ukrytą. Nie podlega ona bezpośredniemu pomiarowi – jest swego rodzaju przybliżeniem innych wskaźników, które uważa się za część danego konstruktu. Zmienne latentne często wyróżnia się podczas przeprowadzania badań z zakresu psychologii poznawczej. O występowaniu takowej zmiennej wnioskuje się na podstawie własnych przypuszczeń. Posiada ona znaczenie empiryczne, co oznacza, że bazuje na zdobytych informacjach i doświadczeniu.

Na zmienną latentną składają się inne zmienne, które są już konkretnymi wskaźnikami w przeprowadzonym badaniu. Załóżmy dla przykładu, że chcemy sprawdzić sumienność pracowników danej firmy. Chociaż sumienność sama w sobie jest niewymierna, możemy zaliczyć do niej zmienne, które jak najbardziej da się zmierzyć jakąś miarą – np. ile razy pracownik spóźnił się do pracy, jakość wykonywanych przez niego zadań, poziom zaangażowania w problemy zespołu, liczba wypisanych wniosków o urlop na żądanie. W tym przypadku sumienność jest zmienną latentną, która wynika z kompilacji innych zmiennych wymiernych. W analogiczny sposób traktuje się konstrukty, które mierzone są za pomocą podskal danego kwestionariusza standaryzowanego.

Zmienną latentną przedstawia się w sposób graficzny w analizie Modelowania Równań Strukturalnych (SEM) w formie okręgu/elipsy, w przeciwieństwo do zmiennych obserwowalnych, które oznacza się jako prostokąt. W analogiczny sposób przy pomocy przedstawienia graficznego wykonuje się konfirmacyjną analizę czynnikową (CFA).

 

Źródła:

  • Agnieszka Szymańska, Problematyka hierarchiczności – wyprowadzanie metacech w modelach SEM, 2017
  • Roman Konarski, Model cechy latentnej w analizie psychometrycznej testów i pozycji testowych, 2004
COFNIJ

wróć do spisu wszystkich pojęć

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy