tworzenie narzędzi (psychometria)

JUŻ NIEDŁUGO NAPISZEMY COŚ O TWORZENIU NARZĘDZI BADAWCZYCH …