badamy, grupujemy i przewidujemy zachowania klientów

szacujemy ryzyko

szukamy związków między zmiennymi

uczymy jak analizować informacje by odkrywać wiedzę z danych