fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | Analiza czynnikowa

Analiza czynnikowa

Analiza czynnikowa – grupa metod, które pozwalają zredukować grupę zmiennych w jak najmniejszą ilość zbiorów, które są spójne wewnątrzgrupowo, ale różne międzygrupowo.

Przykładowo, badacz skonstruował kwestionariusz, za pomocą którego badani określali swój charakter, poprzez ustosunkowanie się do 30 wymienionych cech. Mimo różnorodności odpowiedzi, okazuje się, że można je pogrupować na 3 cechy-czynniki, a w skład każdego wchodzi 10 cech szczegółowych. Wynika to z tego, że odpowiedzi w obrębie czynników współwystępują (są silnie skorelowane), natomiast brak jest znacznego związku między czynnikami. Oznacza to, że każda grupa 10 odpowiedzi mierzy tę samą cechę ogólna, ale same cechy ogóle są odrębne od siebie.

Istnieją dwa podejścia w analizie czynnikowej:
– eksploracyjne (szukające), w której czynniki są nieznane i zostają wyodrębnione na podstawie analizy danych
– konfirmacyjne (potwierdzające), w którym struktura jest z góry założone i dzięki analizie możemy sprawdzić czy rzeczywiście dane ją odzwierciedlają

COFNIJ

wróć do spisu wszystkich pojęć

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy