fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | Regresja hierarchiczna

Regresja hierarchiczna

Regresja hierarchiczna – bądź też hierarchiczna analiza regresji – to technika w analizie regresji, w której zmienne niezależne są wprowadzane do modelu regresji w określonej, z góry ustalonej kolejności. Ta metoda pozwala badaczom na kontrolowanie kolejności, w jakiej zmienne są dodawane do modelu. Jest szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy badacz chce testować teorie lub hipotezy dotyczące związków przyczynowych między zmiennymi.

W regresji hierarchicznej kolejność wprowadzania zmiennych jest zwykle oparta na teoretycznych przesłankach lub wcześniejszych badaniach. Np. w pierwszym kroku mogą być wprowadzone zmienne demograficzne, w drugim kroku te zmienne dotyczące zachowań, a w trzecim kroku zmienne dotyczące postaw. Ta metoda pozwala na ocenę, jak dodanie nowych grup zmiennych wpływa na zmienną zależną i na wcześniej wprowadzone zmienne.

Regresja hierarchiczna jest szczególnie użyteczna również wtedy, gdy badacz chce zrozumieć, jak dodanie dodatkowych zmiennych wpływa na związek między zmiennymi już uwzględnionymi w modelu. Pozwala to na bardziej szczegółowe badanie złożonych zależności i interakcji między zmiennymi. W przeciwieństwie do metod automatycznej selekcji zmiennych, takich jak metoda krokowa czy metoda eliminacji wstecznej, regresja hierarchiczna daje badaczowi pełną kontrolę nad strukturą modelu.

COFNIJ

wróć do spisu wszystkich pojęć

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy