fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | Schemat quasi-eksperymentalny

Schemat quasi-eksperymentalny

Schemat quasi-eksperymentalny to taki, w którym badacz nie jest w stanie randomizować uczestników, ale mimo to chce zastosować grupy kontrolne, na które nie wpływają inne zmienne. Na przykład, w badaniu dotyczącym skuteczności nowego leku w leczeniu bólu pleców, badacze mogą chcieć porównać pacjentów, którzy przyjmowali lek z pacjentami, którzy go nie przyjmowali. W tym przypadku niemożliwe byłoby losowe przydzielenie niektórych pacjentów do przyjmowania leku, a innych nie, ponieważ istnieją obawy etyczne dotyczące wstrzymywania leczenia u osób, które go potrzebują. 

Zamiast tego, badacze mogliby użyć grupy kontrolnej, która bierze inny lek lub nic w ogóle. Ten rodzaj badania nazywany jest quasi-eksperymentalnym, ponieważ nie ma w nim rzeczywistego procesu randomizacji, ale nadal pozwala badaczom na porównanie grup po kontroli niektórych zmiennych (w tym przypadku: jakie leki były przyjmowane). 

Co również istotne, podczas prowadzenia badania quasi-eksperymentalnego, należy jak najlepiej dopasować grupy, np. upewnić się, że obie grupy są podobne pod względem wieku i płci, aby te czynniki nie wpłynęły na wyniki. Główną zaletą tej metody w stosunku do randomizowanych badań kontrolowanych (RCT) jest to, że pozwala ona badaczom zebrać więcej danych od szerszej grupy uczestników. Jednak jej główną wadą jest to, że mogą istnieć różnice między uczestnikami, a nie biorącymi udziału, co może powodować stronniczość wyników.

 

COFNIJ

wróć do spisu wszystkich pojęć

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy