fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | Test Manna-Whitneya

Test Manna-Whitneya

Test Manna-Whitneya – nieparametryczny odpowiednik testu Studenta dla prób niezależnych. Stosujemy go, gdy chcemy porównać dwie grupy pod względem jakiejś zmiennej ilościowej, dokładnie tak jak w przypadku wspomnianego testu Studenta. Mamy tutaj jednak kilka zasadniczych różnic:

– test Manna-Whitney’a jest testem nieparametrycznym, co oznacza, że możemy go wykorzystać także wtedy, gdy rozkład danych nie odpowiada kryterium dopasowania do rozkładu normalnego oraz gdy rozkład danych jest znacząco asymetryczny względem średniej; możemy go również zastosować, gdy nasza zmienna ilościowa ma charakter porządkowy

– test Manna-Whitney’a porównuje każdą z obserwacji względem średnich rang, a nie średniej. Z uwagi na to, że średnie rangi są miarą dla wielu stosunkowo abstrakcyjną przy raportowaniu jego wyników warto zwrócić uwagę na wartość mediany w obu grupach i na tej podstawie wyciągnąć wnioski, a nie porównując średnie arytmetyczne czy średnie rangi. Jeśli jednak test Manna-Whitney’a zamiast t Studenta wykonujecie ze względu na skrajnie nierównoliczne grupy i heterogeniczne wariancje to możecie zaraportować średnie arytmetyczne i odchylenia standardowe czyli M = …; SD = … .

– test Manna-Whitney’a nie wymaga spełnienia założenia o równoliczności porównywanych grup

COFNIJ

wróć do spisu wszystkich pojęć

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy