Analizy statystyczne

START | ANALIZY STATYSTYCZNE

ANALIZY STATYSTYCZNE

tylko w PogotowieStatystyczne.pl

Spektrum wykonywanych przez nas analiz jest tak szerokie, że jedyne co nam pozostaje, to napisać, że w zakresie opracowania wyników Twoich badań zrobimy dla Ciebie wszystko. Wszystko co niezbędne, by udzielić odpowiedzi na Twoje pytania lub przetestować postawione hipotezy. Wszystko zgodnie z hasłem przewodnim naszej firmy. Z chęcią wykonamy dla Ciebie statystyki opisowe w SPSS i wszystkie inne analizy statystyczne, które umożliwia ten program.

Oczywiście oprócz opracowania wyników badań w SPSS analizy statystyczne wykonujemy również w STATISTICA, R, MATLAB, SAS lub EXCEL. Wszystko zależy od Waszych potrzeb i charakterystyki realizowanego projektu.

 

KOMPLEKSOWO, SZYBKO, NAJLEPIEJ czyli fachowa obsługa SPSS

Analizy statystyczne wykonane przez Pogotowie Statystyczne pomogą Ci sprostać oczekiwaniom promotora czy też recenzenta, spokojnie obronić się na dobrą ocenę, przygotować profesjonalne wystąpienie na konferencji lub napisać i opublikować artykuł naukowy nawet w najwyżej punktowanych czasopismach. Zajmiemy się wszystkim tym, co w obsłudze SPSS sprawia najwięcej problemów – wprowadzaniem danych, generowaniem wykresów, tworzeniem podsumowań i wieloma innymi!

Analizy statystyczne wykonane przez naszą firmę są zawsze dostosowane do Waszych potrzeb. Od ponad 12 lat stanowią one rdzeń świadczonych przez nas usług, a z uwagi na ogromne doświadczenie zawsze dobieramy najwłaściwsze metody statystycznej analizy danych i weryfikacji hipotez. Pracując w pakiecie IBM SPSS Statistics ok 8 godzin dziennie wykonujemy obliczenia statystyczne niezwykle szybko i zawsze poprawnie więc możecie być pewni, że wyniki naszej pracy nie zostaną poddane pod wątpliwość. Analiza statystyczna przeprowadzona przez Pogotowie Statystyczne zawsze spotyka się z akceptacją promotorów, recenzentów i innych osób opiniujących uzyskane wyniki.

Czym jest oprogramowanie statystyczne SPSS? Oprogramowanie statystyczne SPSS jest powszechnie wykorzystywane do prowadzenia badań rynku. Kolejne aktualizacje dodają mu coraz więcej funkcji, takie jak analiza tekstu lub biblioteki algorytmu maszynowego. Statystyki opisowe wykonane w SPSS są bardzo przejrzyste, proste w odczycie, a przede wszystkim powstają w mgnieniu oka. Modelowanie predykcyjne, integracja z oprogramowaniem Open Source i wsparcie dla wielu systemów operacyjnych to zaledwie kilka funkcji, dzięki którym SPSS tak dominuje swoją konkurencję.

Nasze analizy statystyczne są:

poprzedzone odpowiednią diagnostyką (testowanie normalności rozkładu wyników zmiennej lub reszt w analizie regresji, badanie równoliczności porównywanych grup, sprawdzenie jednorodności wariancji, diagnoza obserwacji odstających i wiele więcej)

dostosowane do kierunku studiów, na którym piszesz pracę dyplomową lub dziedziny wiedzy, w której publikujesz artykuł

optymalne – nigdy nie jest ich ani za dużo, ani za mało; nie są ani zbyt rozbudowane ani zbyt uproszczone; są takie jakie być powinny

dobrane tak, by odpowiedzieć na każde Twoje pytanie badawcze lub we właściwy sposób przetestować każdą z Twoich hipotez

wykonane poprawnie i szybko

opisane i zinterpretowane rzetelnie oraz zgodnie z panującymi standardami, lecz jednocześnie w sposób ciekawy i przystępny

oparte na literaturze dotyczącej analizy statystycznej w pracach naukowych w danej dziedzinie

przeprowadzone i opisane z pełną odpowiedzialnością oraz wskazaniem ewentualnych alternatyw dotyczących wyboru innych testów statystycznych

dokładnie objaśnione by klient wiedział, dlaczego zostały wybrane akurat te metody a nie inne oraz dlaczego zostały opisane właśnie w taki sposób


Jakie obliczenia statystyczne dla Was wykonujemy?

Wykonujemy praktycznie wszystkie analizy statystyczne będące w repertuarze programu SPSS. Nie sposób ich wymienić, ale najczęściej przeprowadzanymi testami statystycznymi są między innymi:

 • testy normalności rozkładu (Kołmogorowa-Smirnowa z lub bez poprawki Lillieforsa, Shapiro-Wilka, Andersona-Darlinga i inne)
 • statystyki opisowe: rozkłady, średnie, mediany, wariancje, odchylenia standardowe i inne miary
 • tabele krzyżowe z testami chi-kwadrat, Phi, V-Crammer, McNemara, współczynnik kontyngencji, analiza ilorazu szans (OR – odds ratio), ryzyka względnego
 • porównania grup: testy t dla prób zależnych i niezależnych, analizy wariancji jedno i wieloczynnikowe, te w wieloczynnikowych schematach międzyobiektowych, wewnątrzobiektowych i mieszanych
 • analizy związków: korelacje parametryczne (r Pearsona, kanoniczna) i nieparametryczne (np. tau-b Kendalla; rho Spearmana), cząstkowe, semicząstkowe, autokorelacje
 • analizy regresji: (liniowa, wieloraka, logistyczna, porządkowa)
 • analizy czynnikowe, analizy rzetelności i analizy mocy dyskryminacyjnych narzędzi badawczych
 • analizy skupień, skalowanie wielowymiarowe, MINNISA i PINDIS, mapy preferencji, analizy dyskryminacyjne
 • analizy szeregów czasowych, autokorelacji
 • analizy modeli strukturalnych (SEM), analiza ścieżek, konfirmacyjna i eksploracyjna analiza czynnikowa
 • analizy przeżycia Kaplana-Meiera, modele regresyjne Coxa
 • analizy krzywej ROC
 • analiza czynnikowa przy użyciu metody PCA (składowych głównych)
 • analizy korespondencji i skalowania optymalnego
 • analizy conjoint

 

… wszystkie te analizy statystyczne i wiele wiele więcej

Pomożemy każdemu, kto chce wykonać analizę statystyczną, poprawnie opisać jej wyniki, zaprezentować je w wystandaryzowanym raporcie oraz zrozumieć całość procesu tak by właściwie zinterpretować uzyskane rezultaty.
Ponadto udzielimy porady w związku z zaplanowaniem badania, operacjonalizacją zmiennych czy też zaprojektowaniem bazy danych i wprowadzeniem wyników.

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy

Erato Consulting logoBlog Statystyczny Logopsychopigulka logoPwn logoPredictive logoBluemedia logoPikseo logo

Jan Szczypiński
Jan Szczypiński
Absolwent studiów magisterskich z kognitywistki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie doktorant w Pracowni Obrazowania Mózgu Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN. Laureat grantów i stypendiów NCN. W swojej pracy naukowej zajmuje się neuronalnymi korelatami zaburzeń psychicznych, teorią umysłu oraz interakcjami emocji i funkcji poznawczych. Wszystkie z powyższych tematów łączy dzięki zamiłowaniu do analizy statystycznej.
linkedin whatsapp
Małgorzata Osowiecka
Małgorzata Osowiecka
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Naukowo zajmuje się psychologią twórczości oraz rolą pisania ekspresyjnego w radzeniu sobie z chorobą przewlekłą. Zrealizowała grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Młodych Wynalazców “Dynamika emocji w procesie twórczym”, kierownik grantu “Preludium” Narodowego Centrum Nauki na temat odbioru poezji. Prowadzi ćwiczenia i konwersatoria z psychologii poznawczej, emocji i motywacji, diagnozy twórczości, statystyki a także treningi twórczości i kreatywnego pisania. W wolnych chwilach podróżuje i bloguje.
linkedin whatsapp
Beata Urbańska
Beata Urbańska
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, a obecnie doktorantka w Instytucie Psychologii PAN. Naukowo zajmuje się psychologią społeczną oraz psychologią religii i duchowości. Jako stypendystka uczestniczy w realizacji innych grantów badawczych Narodowego Centrum Nauki. Tam także rozwija swoją wiedzę i umiejętności z zakresu statystyki. Poza nią pasjonuje się street artem.
linkedin whatsapp
Jakub Kłoszewski
Jakub Kłoszewski
Analityk danych, psycholog, trener, terapeuta. Swoją pracę łączy z ludzkim podejściem do klienta. Absolwent KUL, który swoje zainteresowanie statystyką odkrył jeszcze na studiach - pomagając kolegom w analizach i przyswojeniu materiałów z tej dziedziny. Zainteresowany filozofią i naukami o mózgu.
linkedin whatsapp
Dariusz Kalinowski
Dariusz Kalinowski
Absolwent politologii na UAM w Poznaniu oraz studiów podyplomowych na kierunku finanse i rachunkowość przedsiębiorstw UE w Poznaniu. Uważa, że podstawą znakomicie wykonanego zlecenia jest komunikacja z klientem i stworzenie przemyślanego planu analiz. Dobrze czuje się w tematyce prac z zakresu psychologii, fizjoterapii jak i ekonomii. Jego przygoda ze statystyką zaczęła się od obliczeń statystycznych w środowisku R, które ceni za ogrom możliwości w zakresie statystyki i wizualizacji danych. Rozwija swoje umiejętności w tematyce Machine Learningu oraz eksploracyjnej analizy danych. W wolnych chwilach, zaczytuje się w szeroko pojętej literaturze edukacyjnej oraz w książkach s-f.
linkedin whatsapp
Katarzyna Krzemińska
Katarzyna Krzemińska
Psycholog ze specjalizacją w zakresie psychologii doradztwa zawodowego i organizacji oraz psychologii marketingu i reklamy. W przeszłości pracowała jako badacz i kierownik projektów w agencji badań rynku, konsultant HR w firmie konsultingowej, dydaktyk na uczelni wyższej oraz opiekun pracowni komputerowo-statystycznej w Instytucie Psychologii, gdzie wspierała studentów oraz pracowników naukowych w zakresie analizy danych w SPSS. Prywatnie lubi narty, podróże oraz powieści i seriale kryminalne.
linkedin whatsapp
Gabrysia Dzięgiel-Fivet
Gabrysia Dzięgiel-Fivet
Doktorantka w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN. Studiowała psychologię w kolegium MISMaP, gdzie miała okazję liznąć też co nieco fizyki i programowania. Statystykę uważa za wspaniałe narzędzie do badania świata, o ile oczywiście jest używana prawidłowo i ze zdrowym rozsądkiem. Jest fanką takiego właśnie podejścia do analizy danych. Najbardziej lubi analizować dane w R i w Pythonie choć SPPS też jej nie przeszkadza 🙂
linkedin whatsapp
Anna Wadelska-Kaczmarek
Anna Wadelska-Kaczmarek
Absolwentka psychologii i psychodietetyki na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Konferencje naukowe to coś, co uwielbia – zarówno od strony czynnej, jak i biernej. Zafascynowana psychologią zdrowia i dietetyką. Wolne chwile spędza z książką i kawą. Podobnie jak wszyscy inni pracownicy jest interdyscyplinarnie uzdolnionym, statystycznym geniuszem. Tym samym prócz studentów psychologii chętnie będzie wspierać swoją wiedzą i doświadczeniem osoby związane z naukami medycznymi, przyrodniczymi i innymi.
linkedin whatsapp
Kamil Drożdż
Kamil Drożdż
Magister biologii. Doktorant w Szkole Doktorskiej UJ CM. W pracy naukowej zajmuję się molekularną mikrobiologią medyczną oraz funkcjonalizacją biomateriałów. Liczy na to, że kiedy uda mu się zrewolucjonizować przemysł biomateriałów i zmniejszyć ilość zakażeń! W wolnym czasie uwielbia spędzać czas w górach i majsterkować przy elektronice.
linkedin whatsapp
Natalia Józefacka
Natalia Józefacka
Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, absolwentka SWPS w Warszawie na specjalności psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. Adiunkt w Instytucie Psychologii, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Naukowo zajmuje się badaniami z pogranicza psychologii rozwojowej, klinicznej i poznawczej. Często pracuje w projektach interdyscyplinarnych związanych z neurologią, czy też onkologią. Dodatkowo klinicysta i diagnosta bardzo małych dzieci (do 1 r.ż.). Pasjonuje się statystyką i metodologią badań, w szczególności modelowaniem strukturalnym i tworzeniem narzędzi badawczych. Prywatnie uwielbia góry, wspinaczkę i podróże.
linkedin whatsapp
Jakub Kozak
Jakub Kozak
Absolwent psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ze specjalnością psychologii klinicznej i resocjalizacji. Ukończył studia podyplomowe z analizy danych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Poza pracą statystyka, czynny terapeuta uzależnień. Jest w stanie zgodzić się ze słowami „Nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria”, co może tłumaczyć zamiłowanie do badań naukowych. Poza metodologiczną poprawnością zawsze stara się dopasować do potrzeb klienta. Wolne chwile spędza nad prowadzeniem sesji gier fabularnych (role-playing game).
linkedin whatsapp
Joanna Plewko
Joanna Plewko
Absolwentka psychologii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno - Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego za specjalizacją psychometria oraz neuropsychologia. Obecnie realizuje doktorat z biologii w Polskiej Akademii Nauk. Zarządza projektami naukowymi oraz realizuje własne a w semestrze zimowym ma przyjemność uczyć statystyki młodych adeptów medycyny. W wolnych chwilach udziela się w ogólnopolskiej społeczności doktoranckiej lub wybywa na długie spacer z psem poznając mazowiecką naturę oraz okolicznych psiarzy.
linkedin whatsapp
Paweł Iwankowski
Paweł Iwankowski
Paweł Iwankowski – psycholog, absolwent SWPS oraz doktorant UJ. Założyciel i ojciec sukcesu Pogotowia Statystycznego, któremu wiele lat intensywnej pracy pozwoliło wykreować markę będącą liderem usług statystycznych w Polsce. Osobiście zrealizował kilka tysięcy projektów analitycznych. Od kilkunastu lat tworzy materiały edukacyjne dotyczące statystyki pisząc artykuły, prowadząc szkolenia i tworząc video tutoriale. Obecnie wykładowca akademicki, który w swojej firmie skupia się głównie już tylko na działalności edukacyjnej, a także planowaniu i prowadzeniu kampanii marketingowych. Dzieli się również swoim doświadczeniem, doradzając pozostałym członkom ekipy zarządzającej oraz pracownikom opracowującym wyniki Waszych badań.
linkedin whatsapp
Marta Formela
Marta Formela
Marta Formela - absolwentka psychologii Uniwersytetu SWPS w Sopocie oraz filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Zajmuje się planowaniem i organizacją realizowanych projektów analitycznych, a także koordynacją współpracy z jednostkami zewnętrznymi, takimi jak uczelnie wyższe, instytucje badawcze czy przedsiębiorstwa. Z wykształcenia jest psychologiem, specjalizuje się w zaawansowanym modelowaniu statystycznym i psychometrii. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami i pracy z danymi przy tworzeniu narzędzi diagnostycznych w ramach ogólnopolskich projektów naukowo-badawczych. Autorka licznych rozdziałów statystycznych do narzędzi psychometrycznych wydanych przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku. W Pogotowiu Statystycznym pełni również rolę konsultanta, przeprowadzając indywidualne szkolenia w zakresie analizy statystycznej oraz metodologii badań.
linkedin whatsapp
Andrzej Jankowski
Andrzej Jankowski
Andrzej Jankowski - w Pogotowiu Statystycznym zajmuje usprawnianiem sposobu zarządzania i organizacji poszczególnych procesów. Ponadto, rekrutuje, szkoli i nadzoruje pracę analityków, a także tworzy same procesy rekrutacyjne i szkoleniowe. Z wykształcenia jest psychologiem, w przeszłości pracował jako trener kompetencji miękkich, coach oraz koordynator projektów naukowo-badawczych. Poza tym tworzy materiały edukacyjne dotyczące statystycznej analizy danych, szczególnie w zakresie weryfikacji hipotez statystycznych i raportowania wyników w oparciu o standard APA. Wspomaga również prowadzone w firmie działania marketingowe.
linkedin whatsapp
Bartłomiej Czajka
Bartłomiej Czajka
Absolwent filozofii najpierw na UJ i na Uniwersytecie w Barcelonie, gdzie teraz kończy doktorat na temat racjonalności podejmowania decyzji. Współpracował również przy projektach badawczych z zakresu psychologii pamięci na UJ i Warwick University. Interesuje go wszystko, co jest związane z rozumowaniem, wyciąganiem wniosków, analizą danych i argumentowaniem; W wolnym czasie zajmuje się nauką języków, czyta książki, albo siedzi na chess.com.
linkedin whatsapp
Agnieszka Botulińska
Agnieszka Botulińska
Absolwentka biologii człowieka na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz studentka psychologii ze specjalnością kliniczną na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Dzięki swojemu wykształceniu pomoże Wam zarówno przy analizach związanych z psychologią, jak i medycyną. Swoje zainteresowania skupia głównie wokół seksualności człowieka. Jest typową psiarą, uwielbia grać w planszówki, oglądać bajki Disneya i układać puzzle.
linkedin whatsapp
Paweł Jarosław Mazurkiewicz
Paweł Mazurkiewicz
Doktor nauk biologicznych i magister psychologii. Doktorat zrobił w Kolegium MISMaP UW, w ramach którego badał podłoże zachowań agresywnych mrówek. Od kilku lat prowadzi na UW ćwiczenia z podstaw statystyki. Duży nacisk kładzie na właściwe dopasowanie metod statystycznych do rodzaju nadesłanych danych i problemu badawczego. Nie lubi popularnego w naukach biologicznych podejścia “test t Studenta dobry na wszystko”. Chętnie pomoże z zakresu psychometrii i metodologii badań naukowych. Dodatkowo, popularyzuje naukę i jest laureatem konkursu Famelab.
linkedin whatsapp