ANALIZY STATYSTYCZNE

tylko w PogotowieStatystyczne.pl

Spektrum wykonywanych przez nas analiz jest tak szerokie, że jedyne co nam pozostaje, to napisać, że w zakresie opracowania wyników Twoich badań zrobimy dla Ciebie wszystko. Wszystko co niezbędne, by udzielić odpowiedzi na Twoje pytania lub przetestować postawione hipotezy. Wszystko zgodnie z hasłem przewodnim naszej firmy.

KOMPLEKSOWO, SZYBKO, NAJLEPIEJ

Analizy statystyczne wykonane przez Pogotowie Statystyczne pomogą Ci sprostać oczekiwaniom promotora czy też recenzenta, spokojnie obronić się na dobrą ocenę, przygotować profesjonalne wystąpienie na konferencji lub napisać i opublikować artykuł naukowy nawet w najwyżej punktowanych czasopismach.


 

      Analizy statystyczne wykonane przez naszą firmę są zawsze dostosowane do Waszych potrzeb. Od ponad 12 lat stanowią one rdzeń świadczonych przez nas usług, a z uwagi na ogromne doświadczenie zawsze dobieramy najwłaściwsze metody statystycznej analizy danych i weryfikacji hipotez. Pracując w pakiecie IBM SPSS Statistics ok 8 godzin dziennie wykonujemy obliczenia statystyczne niezwykle szybko i zawsze poprawnie więc możecie być pewni, że wyniki naszej pracy nie zostaną poddane pod wątpliwość. Analiza statystyczna przeprowadzona przez Pogotowie Statystyczne zawsze spotyka się z akceptacją promotorów, recenzentów i innych osób opiniujących uzyskane wyniki.

 

 

Nasze analizy statystyczne są:

analizy statystyczne poprzedzone odpowiednią diagnostyką (testowanie normalności rozkładu wyników zmiennej lub reszt w analizie regresji, badanie równoliczności porównywanych grup, sprawdzenie jednorodności wariancji, diagnoza obserwacji odstających i wiele więcej)

analizy statystyczne dostosowane do kierunku studiów, na którym piszesz pracę dyplomową lub dziedziny wiedzy, w której publikujesz artykuł

analizy statystyczne optymalne – nigdy nie jest ich ani za dużo, ani za mało; nie są ani zbyt rozbudowane ani zbyt uproszczone; są takie jakie być powinny

analizy statystyczne dobrane tak, by odpowiedzieć na każde Twoje pytanie badawcze lub we właściwy sposób przetestować każdą z Twoich hipotez

KROPKA wykonane poprawnie i szybko

KROPKA opisane i zinterpretowane rzetelnie oraz zgodnie z panującymi standardami, lecz jednocześnie w sposób ciekawy i przystępny

KROPKA oparte na literaturze dotyczącej analizy statystycznej w pracach naukowych w danej dziedzinie

KROPKA przeprowadzone i opisane z pełną odpowiedzialnością oraz wskazaniem ewentualnych alternatyw dotyczących wyboru innych testów statystycznych

KROPKA dokładnie objaśnione by klient wiedział, dlaczego zostały wybrane akurat te metody a nie inne oraz dlaczego zostały opisane właśnie w taki sposób


Jakie obliczenia statystyczne dla Was wykonujemy?

 

Wykonujemy praktycznie wszystkie analizy statystyczne będące w repertuarze programu SPSS. Nie sposób ich wymienić, ale najczęściej przeprowadzanymi testami statystycznymi są między innymi:

 • testy normalności rozkładu (Kołmogorowa-Smirnowa z lub bez poprawki Lillieforsa, Shapiro-Wilka, Andersona-Darlinga i inne)
 • statystyki opisowe: rozkłady, średnie, mediany, wariancje, odchylenia standardowe i inne miary
 • tabele krzyżowe z testami chi-kwadrat, Phi, V-Crammer, McNemara, współczynnik kontyngencji, analiza ilorazu szans (OR – odds ratio), ryzyka względnego
 • porównania grup: testy t dla prób zależnych i niezależnych, analizy wariancji jedno i wieloczynnikowe, te w wieloczynnikowych schematach międzyobiektowych, wewnątrzobiektowych i mieszanych
 • analizy związków: korelacje parametryczne (r Pearsona, kanoniczna) i nieparametryczne (np. tau-b Kendalla; rho Spearmana), cząstkowe, semicząstkowe, autokorelacje
 • analizy regresji: (liniowa, wieloraka, logistyczna, porządkowa)
 • analizy czynnikowe, analizy rzetelności i analizy mocy dyskryminacyjnych narzędzi badawczych
 • analizy skupień, skalowanie wielowymiarowe, MINNISA i PINDIS, mapy preferencji, analizy dyskryminacyjne
 • analizy szeregów czasowych, autokorelacji
 • analizy modeli strukturalnych (SEM), analiza ścieżek, konfirmacyjna i eksploracyjna analiza czynnikowa
 • analizy przeżycia Kaplana-Meiera, modele regresyjne Coxa
 • analizy krzywej ROC
 • analiza czynnikowa przy użyciu metody PCA (składowych głównych)
 • analizy korespondencji i skalowania optymalnego
 • analizy conjoint

… wszystkie te analizy statystyczne i wiele wiele więcej

 

Konsultacje w naszej firmie są zawsze darmowe. Zadaj nam jakiekolwiek pytanie a odpowiedź uzyskasz najczęściej już po kilku godzinach. 

- KLIKNIJ TUTAJ A STATYSTYKA PRZESTANIE BYĆ DLA CIEBIE PROBLEMEM -

ANALIZA STATYSTYCZNA DO PRACY MAGISTERSKIEJ, STATYSTYKA DO DOKTORATU, OPRACOWANIE STATYSTYCZNE

Zajmiemy się dla Ciebie wszystkim czym trzeba. Zobacz co piszą o nas Ci, którzy skorzystali z naszej pomocy https://www.facebook.com/pogotowiestatystyczne/reviews/

Dołącz do kilku tysięcy zadowolonych klientów. 

mail: info@pogotowiestatystyczne.pl 

tel: 501 599 278

 KRÓTKIE TERMINY / KONKURENCYJNE CENY / NAJWYŻSZA JAKOŚĆ