fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | Alfa Cronbacha

Alfa Cronbacha

Alfa Cronbacha – najczęściej używany w psychologii współczynnik rzetelności kwestionariuszy, rozumianej, jako spójność wewnętrzna narzędzia. Podczas gdy trafność narzędzia dotyczy tego czy mierzy ono to, co ma mierzyć, to rzetelność dotyczy tego czy robi to dobrze, precyzyjnie.

Wskaźnik Alfa Cronbacha liczymy na podstawie stosunku wariancji pozycji testowej – zróżnicowania odpowiedzi badanych na dane pytania – do wariancji skali – sumy wariancji pozycji testowej i wartości kowariancji (niestandaryzowanej korelacji) między pozycjami testu. Wartość Alfa Cronbacha będzie tym większa im większa będzie wariancja całej skali w stosunku sumy wariancji poszczególnych pozycji. Tłumacząc to prostym językiem, chcemy aby odpowiedzi badanych na poszczególne pytania były stosunkowo mało zróżnicowane (aby korelacja między poszczególnego odpowiedziami badanych były wysoka, tj aby poszczególni badani wszędzie odpowiadali podobnie), ale jednocześnie aby odpowiedzi badanych na poszczególne pytania były względnie zróżnicowane (aby każdy badany nie odpowiadał tak samo), co wskazuje na naturalne zróżnicowanie zjawiska.

Czasami wartość tego wskaźnika może być ujemna, co wskazuje na istnienie ujemnych korelacji między pozycjami testowymi. W takim wypadku należy sprawdzić czy odpowiedzi zostały odpowiednio zakodowane lub zrekodowane.

Im wyższa jest spójność wewnętrzna testu, tym wyższa jest wartość Alfy Cronbacha. Przyjmuje się różne wartości minimalne tej statystyki, zwykle 0,60 lub 0,70, choć oczywiście im wartość ta wyższa, tym lepiej. Analiza rzetelności jest elementem procedury walidacyjnej testu/kwestionariusza, jednak powinna zostać ona sprawdzona w każdym pojedynczym badaniu. Wysoka rzetelność skal z próby normalizacyjnej, nie gwarantuje rzetelnego pomiaru w każdym badaniu.

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy