TRAFNOŚĆ

TRAFNOŚĆ

Trafność (z ang. Validity) – jest jednym z podstawowych kryteriów jakości narzędzia naukowego. Pojęcie trafności nie ma jednej wspólnej definicji (w różnych dziedzinach nauki przyjmuje nieco odmienną formę). W psychometrii termin trafności odnosi się do stwierdzenia czy test psychologiczny mierzy taki obszar, który zgodnie z założeniem twórcy testu miał mierzyć. Zatem pytanie o trafność to pytanie: co można prawidłowo wywnioskować na podstawie wyników testu oraz co dany test mierzy. Dla przykładu pomiar masy ciała za pomocą wagi będzie trafną metodą, ponieważ waga mierzy to, co powinna mierzyć, czyli masę ciała. Natomiast pomiar masy ciała za pomocą zegara elektronicznego nie będzie trafną metodą, ponieważ zegar mierzy czas a nie masę ciała, zatem nie taką wielkość, którą w założeniu chcieliśmy zmierzyć.

Istnieje wiele rodzajów trafności, m.in. trafność treściowa określająca w jakim stopniu treść pozycji testowych jest reprezentatywna dla określenia badanej cechy, trafność zewnętrzna oznaczająca czy wynik testu można odnieść na inne populacje, trafność kryterialna, tzn. czy dany test umożliwia wnioskowanie prognostyczne, trafność fasadowa, oznaczająca czy osoby badane określają test jako właściwy do danego zastosowania oraz trafność różnicowa, określająca w jakim stopniu dane wskaźniki psychometryczne (które w założeniu mierzą inne konstrukty teoretyczne) są od siebie niezależne.

Istotą procesu oceny trafności jest odwołanie się do teorii mierzonej cechy. Wyodrębnić można kilka podstawowych sposobów oceny trafności, m.in.: 1) analiza korelacji z innymi testami lub zmiennymi, 2) ocena struktury wewnętrznej testu, 3) analiza różnic międzygrupowych, 4) analiza przebiegu rozwiązywania testu, 5) wykorzystanie metody zmian nieprzypadkowych.

 

Konsultacje w naszej firmie są zawsze darmowe. Zadaj nam jakiekolwiek pytanie a odpowiedź uzyskasz najczęściej już po kilku godzinach. 

– KLIKNIJ TUTAJ A STATYSTYKA PRZESTANIE BYĆ DLA CIEBIE PROBLEMEM –

ANALIZA STATYSTYCZNA DO PRACY MAGISTERSKIEJ, STATYSTYKA DO DOKTORATU, OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ

Zajmiemy się dla Ciebie wszystkim czym trzeba. Zobacz co piszą o nas Ci, którzy skorzystali z naszej pomocy https://www.facebook.com/pogotowiestatystyczne/reviews/

Dołącz do kilku tysięcy zadowolonych klientów. 

mail: info@pogotowiestatystyczne.pl 

tel: 501 599 278

 KRÓTKIE TERMINY / KONKURENCYJNE CENY / NAJWYŻSZA JAKOŚĆ