fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | Analiza częstości

Analiza częstości

Analiza częstości – analiza rozkładu odpowiedzi badanych w próbie.

Zadaniem tej analizy jest przedstawienie informacji o ogólnych liczebnościach oraz udziale procentowym (w postaci: procent, procent ważnych, procent skumulowany) poszczególnych odpowiedzi badanych.

Dostępna dla pomiarów na skalach nominalnych i porządkowych.

Analiza częstości jest stosowana głównie w badaniach ankietowych, w celu opracowania zestawień procentowych i liczebnościowych dla każdego z pytań. Wykorzystywana jest także dla prezentacji danych socjodemograficznych (patrz przykład poniżej).

 

Przykładowa tabela wyników dla analizy częstości:

N Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Płeć Kobieta 15 60,0 60,0 60,0
Mężczyzna 10 40,0 40,0 100,0
Ogółem 25 100,0 100,0
Miejsce zamieszkania Wieś 5 20,0 20,0 20,0
Miasto do 50 tys. 10 40,0 40,0 60,0
Miasto od 50 do 100 tys. 10 40,0 40,0 100,0
Ogółem 25 100,0 100,0

 

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy