fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | Analiza częstości

Analiza częstości

Analiza częstości – analiza rozkładu odpowiedzi badanych w próbie.

Zadaniem tej analizy jest przedstawienie informacji o ogólnych liczebnościach oraz udziale procentowym (w postaci: procent, procent ważnych, procent skumulowany) poszczególnych odpowiedzi badanych.

Dostępna dla pomiarów na skalach nominalnych i porządkowych.

Analiza częstości jest stosowana głównie w badaniach ankietowych, w celu opracowania zestawień procentowych i liczebnościowych dla każdego z pytań. Wykorzystywana jest także dla prezentacji danych socjodemograficznych (patrz przykład poniżej).

 

Przykładowa tabela wyników dla analizy częstości:

N Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Płeć Kobieta 15 60,0 60,0 60,0
Mężczyzna 10 40,0 40,0 100,0
Ogółem 25 100,0 100,0
Miejsce zamieszkania Wieś 5 20,0 20,0 20,0
Miasto do 50 tys. 10 40,0 40,0 60,0
Miasto od 50 do 100 tys. 10 40,0 40,0 100,0
Ogółem 25 100,0 100,0

 

COFNIJ

wróć do spisu wszystkich pojęć

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy