fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | Brak danych

Brak danych

Brak danych to sytuacja, w której niektóre wartości dla danej zmienne z jakiegoś powodu są nieobecne lub nieznanie. Zazwyczaj są to po prostu puste pola w komórkach arkuszu kalkulacyjnego, ewentualnie oznaczenia, takie jak “NA” lub “NaN”, lub inne formy braków danych. Poszczególne pakiety statystyczne mogą posiadać również własne reguły dotyczące kodowania braków danych. Przykładowo, w pakiecie IBM SPSS można kodować braki danych według własnej reguły, gdzie częstym wyborem są wartości ’99’ lub ‘999’.

Braki danych mogą występować z różnych powodów, takich jak błędy w gromadzeniu danych, niechęć respondentów do udzielania odpowiedzi, przypadkowe utraty danych lub inne czynniki.

Braki danych mogą mieć wpływ na wyniki statystycznej analiz danych, szczególnie w sytuacji gdy zbiór danych jest stosunkowo niewielki, ponieważ mogą wprowadzać zakłócenia i utrudniać uzyskanie dokładnych wyników. Istnieje kilka podejść do radzenia sobie z brakami danych:

  • Usuwanie braków danych: Można usunąć całe obserwacji, w których występują braki danych. Może to być odpowiednie, jeśli liczba przypadków z brakami danych jest niewielka w porównaniu do ogólnej liczby przypadków. Jednak usuwanie braków danych może prowadzić do utraty informacji i może wpływać na reprezentatywność próbki.
  • Uzupełnianie braków danych: Istnieją metody uzupełniania braków danych, takie jak uzupełnianie wartościami średnimi, medianą lub wartościami z sąsiednich obserwacji. Metody te mają zastosowanie w sytuacjach, w których braki danych są nieliczne lub nie ma podejrzeń, że ich występowanie jest związane z innymi czynnikami.
  • Analiza wielokrotnych zbiorów danych: W przypadku większych zbiorów danych, w których braki danych są rozpowszechnione, można zastosować techniki analizy wielokrotnych zbiorów danych, takie jak metoda imputacji, w której braki danych są uzupełniane na podstawie wzorców obserwowanych w danych.
  • Uwzględnianie braków danych w analizie: Niektóre techniki statystyczne, takie jak analiza braków danych (ang. missing data analysis), pozwalają uwzględnić braki danych w procesie analizy. Metody te mogą obejmować estymację parametrów, uwzględniając informacje dostępne z innych zmiennych lub modele, które mogą uwzględniać niepełne dane.

Wybór odpowiedniej metody radzenia sobie z brakami danych zależy od wielu czynników, takich jak charakterystyka danych, stopień braków danych i cel analizy. Ważne jest również dokładne dokumentowanie i raportowanie podejścia do braków danych, aby zapewnić wiarygodność wyników analizy.

COFNIJ

wróć do spisu wszystkich pojęć

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy