fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | K-M-O i test sferyczności Bartletta

K-M-O i test sferyczności Bartletta

Miara K-M-O i test sferyczności Bartletta to popularne sposoby służące do oceny spełnienia założeń związanych z wykonywaniem eksploracyjnej analizy czynnikowej.

Test sferyczności Barletta to test statystyczny sprawdzający założenie o braku korelacji między zmiennymi. Jego nieistotny statystycznie (zwykle p > 0,05) wynik wskazuje na brak skorelowania między nimi, co sugeruje brak podstaw do wykonania analizy czynnikowej. Jeśli z kolei jego wynik będzie istotny statystycznie (zwykle p < 0,05) wskazuje to na występowanie korelacji między zmiennymi, dzięki czemu wykonanie analizy czynnikowej można uznać zasadne.

Podobne informacje przynosi miara K-M-O (Kaiser-Meyer-Olkin), nazywana też miarą adekwatności doboru zmiennych. Sprawdza ona czy współczynniki korelacji cząstkowych analizowanych zmiennych są małe. Jej wartość wynosi od 0 do 1 i im jest większa tym w większym stopniu uznać można istnienie związków pomiędzy zmiennymi. Jako punkty odcięcia przyjmuje się zwykle wartość 0,5 lub 0,6, co oznacza, że jest to wartość minimalna wskazująca na zasadność wykonania analizy czynnikowej.

 

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy