fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | Kowariancja

Kowariancja

Kowariancja to miara zależności liniowej pomiędzy dwiema zmiennymi. W analizie kowariancji sprawdzamy na ile faktycznie występujący związek między zmiennymi różni się od idealnej zależności liniowej między nimi (w jej wyznaczenia posługujemy się metodą najmniejszych kwadratów).

Interpretacja wartości kowariancji jest trudna, ponieważ jest to miara niewystandaryzowana, co oznacza że jest ona zależna od stosowanej jednostki pomiaru – przykładowo, obliczając zależność między wzrostem a wagą inny wynik otrzymamy jeśli wzrost wyrażonych zostanie w metrach, a inny jeśli zostanie wyrażony w centymetrach.

Dlatego też zazwyczaj wartość kowariancji wykorzystuje się jedynie do obliczenia współczynnika korelacji Pearsona (wartość współczynnika korelacji Pearsona oblicza się poprzez wystandaryzowanie wartości kowariancji), który jest dużo łatwiejszy w interpretacji i który nie zależy od jednostki pomiaru.

COFNIJ

wróć do spisu wszystkich pojęć

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy