fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | Manipulacja eksperymentalna

Manipulacja eksperymentalna

Manipulacja eksperymentalna to działanie badacza, któremu poddawana jest grupa obiektów uczestnicząca w eksperymencie. Polega ona na stworzeniu dwóch (lub kilku) alternatywnych, podobnych do siebie warunków badania, różniących się tylko jednym szczegółem (tzw. kanon jednej różnicy). Jednocześnie ważne jest, żeby pozostałe aspekty badania były jednakowe, tj. wystandaryzowane, dzięki czemu zwiększamy prawdopodobieństwo tego, że uzyskane wyniki rzeczywiście są efektem zastosowanej manipulacji, a nie jakiegoś innego, losowego czynnika, na przykład sposobu w jaki przeprowadzone zostało badanie lub różnic między obserwacjami w obu grupach.

W podstawowym badaniu eksperymentalnym porównujemy dwa warunki badania – eksperymentalny i kontrolny (np. lek i placebo), choć warunków takich może być więcej, na przykład dwa eksperymentalne i jeden kontrolny (analogicznie – dwa rodzaje leków oraz placebo). Jeśli między wynikami uzyskanymi w warunkach eksperymentalnych i kontrolnych odnotowane zostaną różnice, uznać można, że są one wynikiem zastosowanej manipulacji eksperymentalnej.

W przypadku badań społecznych jako przykład eksperymentu możemy podać badanie, w którym mierzono poziom altruizmu. W grupie eksperymentalnej badani przed wypełnieniem kwestionariusza mierzącego altruizm zapoznali się opisem historii osoby osamotnionej w swoich działaniach, podczas gdy w grupie kontrolnej przedstawiona historia była neutralna (alternatywnie można by było nie prezentować żadnej historii). Jeśli w takim badaniu odnotowane zostaną istotne różnice, świadczyć będą one o wpływie aktywizacji motywu osamotnienia na poziom altruizmu.

 

Źródła:

  • Antoni Sułek, Eksperyment w badaniach społecznych, 1979

 

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy