fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | Metoda Kaisera

Metoda Kaisera

Metoda Kaisera, znana również jako reguła wartości własnych Kaisera, jest jedną z popularnych metod używanych w eksploracyjnej analizie czynnikowej do określenia liczby czynników, które można wyodrębnić na bazie posiadanych danych. Nazwa tej metody pochodzi od nazwiska tej twórcy – holenderskiego statystyka Karela Kaisera.

Metoda Kaisera opiera się na pojęciu “wartości własnej”. W analizie czynnikowej jest to liczba, która wskazuje na to, jak wiele zmienności w danych wyjaśniane jest przez każdy z czynników. Im wyższa jest wartość własna, tym większy jest wkład danego czynnika w wyjaśnianiu zmienności danych.

Według metody Kaisera, przyjmuje się istnienie tylu czynników, ile uzyskało wartość własną przekraczającą 1. Wynika to z założenia, że jeśli dany czynnik nie przekracza tej wartości, to nie ma potrzeby uwzględniania go podczas ustalania ilości wymiarów do wyodrębnienia. To z kolei wynika to z faktu, że czynniki z wartościami własnymi większymi niż 1 wyjaśniają więcej zmienności niż pojedyncze zmienne.

Proces stosowania metody Kaisera wygląda następująco:
1. Oblicza się macierz korelacji lub kowariancji dla zmiennych.
2. Oblicza się wartości własne dla tej macierzy.
3. Porządkuje się wartości własne od największej do najmniejszej.
4. Wybiera się czynniki, których wartości własne przekraczają pewien ustalony próg, najczęściej 1.
5. Liczbę wybranych czynników traktuje się jako liczbę czynników, które należy ekstrahować z danych w kolejnych etapach wykonywania analizy czynnikowej.

Stosowanie metody Kaisera jest powszechne w przypadku, gdy nie ma teoretycznych podstaw do wyboru określonej z góry liczby czynników. Warto pamiętać, że jest ona jednym z wielu podejść do wykonywania analizy czynnikowej. W praktyce, decyzja dotycząca wyboru liczby czynników zależy od wielu kwestii, takich jak cel badania czy teoria stojąca u podstaw określonego badanego zjawiska.

COFNIJ

wróć do spisu wszystkich pojęć

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy