fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | Moderacja

Moderacja

Moderacja (interakcja) – sytuacja, w której wartość jednej zmiennej warunkuje wystąpienie danego efektu. Moderator to zmienna, której wartość decyduje o kierunku lub sile zależności między dwoma innymi zmiennymi. Przykładowo, związek między satysfakcją z pracy a samooceną może występować tylko u mężczyzn, ale u kobiet już nie. Albo – zależność między aktywnością fizyczną a samooceną może zależeć od poziomu depresji i być dodatnia dla osób o niskim poziomie depresji oraz ujemna u osób o wysokim poziomie depresji.

Analizę moderacji wykonuje się poprzez szereg analiz regresji, można do tego użyć specjalnego dodatku do SPSS – makra PROCESS.

COFNIJ

wróć do spisu wszystkich pojęć

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy