fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | Regresja liniowa

Regresja liniowa

Analiza regresji liniowej – analiza, która pozwala przetestować związek między zmiennymi ilościowymi (choć możemy też jako predyktory wprowadzać zmienne nominalne dwukategorialne). Można traktować ją, jako rozszerzenie analizy korelacji. O ile analiza korelacji dotyczy zawsze związku między parą zmiennych, tak w analizie regresji możemy wprowadzać wiele zmiennych, jako zmienne wyjaśniające (regresja wielozmiennowa) i w ten sposób możemy przewidywać wartości zmiennej zależnej na podstawie większej ilości zmiennych.

Analiza regresji liniowej w statystyce pozwala z jednej na sprawdzenie czy zbudowany model pozwala istotnie przewidzieć wartość zmiennej wyjaśnianej, a z drugiej strony określić, które predyktory pozwalają istotnie ją przewidywać. W pierwszej kolejności należy zatem sprawdzić dopasowanie modelu za pomocą analizy wariancji, a jeśli okazuje się ono istotne statystycznie, przechodzimy do odczytania współczynników standaryzowanych beta oraz ich poziomu istotności. Następnie, należy określić procent wyjaśnianej wariancji poprzez odczytanie statystyki (najlepiej skorygowanego) R2.

W analizie regresji wielozmiennowej możemy zastosować kilka metod selekcji predyktorów do modelu. Predyktory można wprowadzić jednocześnie (metoda wprowadzenia) bądź w kilku krokach – w tym wypadku samodzielnie włączając predyktory do modelu (metoda hierarchiczna) bądź pozwalając, aby program zrobił to automatycznie na bazie statystyki modeli (metoda krokowa, selekcji postępującej, usuwania).

W regresji liniowej, interpretacja współczynników pozwala zrozumieć to w jaki sposób szczególny układ zmiennych wyjaśnia zmienność wprowadzonej do modelu zmiennej niezależnej. Warto jednak sprawdzić przy tym czy predyktory nie są ze sobą skorelowane. W tym celu możemy obliczyć np. wartość VIF.

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy