fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | Próba

Próba

Próba – zbiór obserwacji, który poddajemy analizie i na podstawie którego uogólniamy uzyskane wyniki na całą populację. Przykładowo, badając różnicę między kobietami i mężczyznami w zakresie samooceny, celem nie jest sprawdzenie czy wyniki dla badanej próby są różne, ale na podstawie zebranych wyników oszacowanie, czy ogólnie rzecz biorąc, występuje różnica między płciami (czyli między dwoma populacjami – kobiet i mężczyzn). W tym celu, na podstawie zebranych danych dokonujemy oszacowania (estymacji) wyników na populację. W testach różnic mamy do czynienia z estymacją przedziałową, gdzie na podstawie przedziałów ufności wyliczamy wartość istotności statystycznej, która pozwala nam na oszacowanie, upraszczając – prawdopodobieństwa tego, na ile nasze dane odzwierciedlają zakładane różnice. W przypadku testów różnic dla prób niezależnych, w celu precyzyjnego oszacowania rozkładu wyników w populacjach, zgodnie z centralnym twierdzeniem granicznym zwykle zakłada się, że powinniśmy zebrać minimum 30 obserwacji w danej podgrupie.

COFNIJ

wróć do spisu wszystkich pojęć

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy