Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | Reszty regresji

Reszty regresji

Poprzez reszty regresji rozumiemy błędy oszacowania, które powstają podczas analizy regresji. Są to odległości – czyli linie równoległe do osi Yi – pomiędzy punktami na wykresie rozrzutu a linią regresji. Mówiąc prościej, resztą nazywamy różnicę między wynikiem rzeczywistym dla zmiennej zależnej a wynikiem, który przewidywano na podstawie linii regresji. Zazwyczaj błędy oszacowania są oznaczane jako ei.

Nie bez powodu reszty regresji są nazywane błędami. W końcu im większa jest ich wartość, tym bardziej świadczą one o mylności modelu w zakresie przewidywania wyników. Na wykresie rozrzutu linia prezentuje model regresji. Natomiast znajdujące się poza tą linią punkty to różnice między modelem a rzeczywistością. Aby sprawdzić jego trafność, należy sprawdzić wartość odległości między nimi. Będą one świadczyć o tym, jak bardzo adekwatny do rzeczywistości jest sporządzony przez nas model.

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy