fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | Test Kołmogorowa-Smirnowa

Test Kołmogorowa-Smirnowa

Test Kołmogorowa-Smirnowa – nieparametryczny test do oceny zgodności rozkładu analizowanych zmiennych z rozkładem normalnym.Testuje on hipotezę zerową wskazującą na rozkład zbliżony do rozkładu normalnego. Oznacza to, że wartości p > 0,05 (przy progu alfa = 0,05) potwierdzają spełnienie założenia o rozkładzie normalnym. W związku z tym, wynik istotny statystycznie dla tego testu wskazuje na brak zgodności z rozkładem normalnym.

Test Kołmogorowa-Smirnowa stosowany do większych prób, podczas gdy dla mniejszych zaleca się użycie testu Shapiro-Wilka. Jako jedną z granic podaje się N > 100 (Bedyńska, Cypryańska, 2012), choć symulacje komputerowe (Razali, Yap, 2011) wskazują że test Shapiro-Wilka jest lepszy (ma większą moc) do prób o wielkości rzędu 2000. Ze względu na to, że zwykle próby są znacznie mniejsze niż 2000, w praktyce powinno się stosować tylko test Shapiro-Wilka, rezygnując ze stosowania testu Kołmogorowa-Smirnowa.

 

COFNIJ

wróć do spisu wszystkich pojęć

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy