fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | Test t Studenta dla prób niezależnych

Test t Studenta dla prób niezależnych

Test t Studenta dla prób niezależnych jest chyba najczęściej stosowaną metodą statystyczną w celu porównania średnich z dwóch niezależnych od siebie grup. Wykorzystujemy go gdy chcemy porównać dwie grupy pod względem jakiejś zmiennej ilościowej. Na przykład gdy chcemy porównać ilość wypalanych miesięcznie papierosów w grupie kobiet i mężczyzn, albo w przypadku chęci porównania powierzchni mieszkania mierzonej w metrach kwadratowych między mieszkańcami Wrocławia i Gdańska.

Zazwyczaj dwie średnie z różnych od siebie grup będą się różnić. Test t Studenta powie nam jednak czy owe różnice są istotne statystycznie – czy nie są przypadkowe. Hipoteza zerowa takiego testu będzie brzmiała H0: Średnia liczba wypalanych papierosów w grupie mężczyzn jest taka sama jak średnia liczba wypalanych papierosów w grupie kobiet. Hipoteza alternatywna z kolei H1: Kobiety będą różnić się od mężczyzn pod względem liczby wypalanych papierosów w ciągu miesiąca.

Jeśli wynik testu t Studenta będzie istotny na poziomie p < 0,05 możemy odrzucić hipotezę zerową na rzecz hipotezy alternatywnej. Oznaczać to będzie, że mężczyźni różnią się istotnie od kobiet w zakresie liczby wypalanych miesięcznie papierosów. Patrząc na średnie ze statystyk opisowych dowiemy się czy mężczyźni palą więcej czy mniej od kobiet.

Należy również pamiętać, że test t Studenta dla prób niezależnych jest testem parametrycznym. Powinniśmy zatem spełnić takie założenia jak równoliczność grup, normalność rozkładu zmiennej zależnej oraz homogeniczność wariancji między grupami. Równość wariancji sprawdzi dla nas test Levene’a. Pamiętajmy jednak, że test ten jest odporny na złamanie tych założeń, więc często możemy go przeprowadzić np mimo braku równolicznych grup.

* ZOBACZ JAK W PRAKTYCE PRZEPROWADZIĆ TEST T STUDENTA DLA PRÓB NIEZALEŻNYCH!

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy