fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | Carl Friedrich Gauss (1777-1855)

Carl Friedrich Gauss (1777-1855)

Carl Friedrich Gauss (1777-1855) był niemieckim matematykiem, uznawanym za jednego z największych w historii. Urodził się 30 kwietnia 1777 roku w Brunszwiku, w dzisiejszej Niemczech.

Friedrich Gauss miał znaczący wpływ na rozwój statystyki poprzez wprowadzenie nowych metod i pomysłów, które są nadal wykorzystywane i rozwijane w dzisiejszych badaniach statystycznych. Jest jest także znany ze swojego wkładu w dziedzinie geometrii i teorii liczb i analizy. Zajmował się również innymi dziedzinami takimi jak geodezja, astronomia i fizyka.

Prace i pomysły Gaussa odegrały ważną rolę w rozwoju teorii statystyki oraz metod statystycznych. Jako najważniejsze dla z nich można uznać:

  • Metoda najmniejszych kwadratów: Gauss jest uznawany za twórcę metody najmniejszych kwadratów, która jest jednym z podstawowych narzędzi w statystyce. Pozwala ona na oszacowanie najlepszego dopasowania linii lub krzywej do zestawu danych, minimalizując sumę kwadratów różnic między wartościami rzeczywistymi a przewidywanymi. Ma to zastosowanie m.in. w analizie korelacji liniowej i analizie regresji liniowej.
  • Rozkład Gaussa (rozkład normalny): Gauss przyczynił się  do sformułowania i zrozumienia rozkładu normalnego (choć uważa się, że równie istotny wpływ odegrał w tym francuski uczony Pierre-Simon Laplace), który jest jednym z najważniejszych rozkładów prawdopodobieństwa w statystyce. Na rozkładzie normalnym opiera się wiele metod statystycznych, w tym w testy statystyczne, estymacja parametrów i analiza danych.
COFNIJ

wróć do spisu wszystkich pojęć

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy